Posted in Hranice Agni Jógy

Boj za svet

Ak položíme na jednu misku váh všetky ľudské biedy a na druhú iskry nahliadnutia ducha do skutočnosti, možno sa zhroziť…

Posted in Hranice Agni Jógy

Oddanosť a láska sa vyjadrujú v konaní

Oddanosť a láska sa vyjadrujú v činnosti. Ak jej niet, potom sú tieto vlastnosti zdanlivé. O zdanlivých vlastnostiach je príhodné…

Posted in Hranice Agni Jógy

I my otvárame dvere

Moji rodní, pochopte, že víťazstvo i porážka – v duchu. V tomto zmysle by sa mali chápať slová o tom,…

Posted in Listy z Móriovej záhrady II.

O používaní liekov

O používaní Mojich liekov. Všetky sily rastlinného kráľovstva by mali byť nasmerované k jedinému, ku ktorému existujú – k posilneniu…