Posted in Hranice Agni Jógy

Prítomnosť Učiteľa vo vedomí

Naša pomoc a ochrana sú v rámci slobodnej vôle, t.j. Ochraňujeme, no bez toho, aby sme ju porušili. Nie je…

Posted in Hranice Agni Jógy

Neosobná radosť

V priestranstvách Svetla znie radosť, no táto radosť je neosobná. Chcem vás naučiť Nadosobnej radosti. Prečo Hovoríme o radosti, o…