Posted in Hranice Agni Jógy

Prúd Evolúcie je nezastaviteľný

Okolitá očividnosť je tak ďaleká od reálnosti všetkých svetov, zlúčených neoddeliteľne v jedno, v pevnom zväzku ako priateľ s priateľom….

Posted in Nadpozemské

Ľudské zabudnutie

Urusvati vie, aké veľké je ľudské zabudnutie. Hovorím o zabudnutí ďalekých dávnych epôch. Ľudia sa zo strachu snažia obmedziť uplynulé…

Posted in Ohnivý Svet, časť I.

Oheň musí žiť

Oheň(Agni) musí žiť. Nečinnosť nie je pre oheň vlastnou. Energia vytvára energiu. Osobitne škodlivé je odpojiť človeka od jeho obvyklej…

Posted in Hranice Agni Jógy

Tajomstvo hmoty

Odkiaľ pochádza rozkvet vedy a techniky, umenia a mysle? Je možné čokoľvek čerpať z ničoho? Všetci načierajú z priestranstva. Aj…