Škola Novej Éry

Vydajme sa spolu na veľkolepú evolučnú Cestu. Precíťme spolu hlboký a intenzívny zväzok človeka s Prírodou a Vesmírom. Objavme srdečnú energiu v živote. Energiu, ktorá tvorí, prináša obnovenie života a spája s Vyšším Svetom našej Planéty – so Shambhalou. Objavme v sebe iskru Bohočloveka – večnej bytosti, smerujúcej nahor po schodisku Svetla do Nekonečného priestranstva Vesmíru. Poznajme našu cestu od mytologického človeka, cez náboženský a vedecký pohľad na svet, až po prijatie kozmického svetonázoru a rozvoja Živej Etiky – Kozmického myslenia.
Dnes hovoríme, že žijeme na prahu Nového Sveta. Aký je to Svet? Ako súvisí so Shambhalou? Je to Svet, ktorý prehovára nielen k intelektu človeka, ale predovšetkým k hlbinnej úrovni jeho vedomia, ktorej možno porozumieť nie rozumom ale predovšetkým srdcom. Ľudské srdce súznie s Láskou, Poznaním, Krásou – preto dnes naša evolúcia kľúčovo súvisí s očistením srdca a myšlienok tu na Zemi, v službe Spoločnému Dobru, v mene Vysokého Ideálu Shambhaly – v mene Lásky, Poznania a Krásy.
Nový Svet je pred dvermi. Človeku je daný Klenot – objavenie tvorivej energie, ktorá je základnou hybnou silou všetkých procesov v Kozme – tzv. psychickej energie. Ako vyššia kvalita ľudského vedomia čaká na svojich nositeľov a uplatniteľov v živote. S čím súznie táto energia ? So srdcom človeka. Preto Nový Svet je cestou z Mysle do Srdca – hoci úplná duchovná syntéza zahŕňa obe – Srdce a Rozum.
Zo Svetov Shambhaly k nám od vekov prichádzali Poslovia – Nositelia Kozmického Rozumu, aby nám ukázali smerovanie a oporný bod v ďalšej evolúcii. Prichádzali vždy v zlomových dobách, v čase zmien ľudského vedomia. Tak je tomu i dnes. Výnimočnosť dnešnej doby je v tom, že po prvýkrát v dejinách moderného človeka je dostupné priame poznanie Vyšších Svetov a priame spojenie a spolupráca s Veľkými Učiteľmi, s Mahátmami Shambhaly. Ľudstvo má na dosah drahocenný Klenot Ducha o ktorom odvekov snívalo.
Psychická energia, Srdce a Rozum, Láska, Poznanie a Krása – toto všetko sú znaky Novej Éry, na prahu ktorej ako ľudstvo stojíme. Vek Pravdy a Spolupráce. Je na každom z nás, ako s týmito darmi naložíme. Nepremeškajme a neodmietnime tieto Dary. Vyšší Svet volá len raz … My sme tí, ktorí príjmeme tieto Dary a zušľachtené ich odovzdáme svetu. Priblížme sa k Milovaným Učiteľom. Vydajme sa spolu na veľkolepú cestu kozmickej Evolúcie.

Spolu s Shambhala Mind & Outdoor Centrum pripravujeme prednášky a lekcie zo Živej Etiky a samozrejme prednášky na rôznorodé témy, súvisiace s myšlienkou Školy. Viac informácií uverejníme na tejto stránke alebo na FB stránke Shambhala Mind & Outdoor Centrum.

Témy Školy Novej Éry:

  • zdravoveda a starostlivosť o zdravie, alternatívne liečebné metódy
  • pohybová kultúra, starostlivosť o ohybnosť tela
  • história, svetové náboženstvá a filozofie
  • art terapia a muzikoterapia
  • etikoterapia, etika života
  • tvorivosť a vnútorná kreativita
  • ochrana prírody

N.K.Rerich – Vlajka Nastávajúceho (Знамя грядущего, 1925)

„Najväčší zo všetkých pokladov, ktoré možno nájsť, je naše vlastné ja. Práve v tom spočíva skutočný význam všetkých učení. Hľadáme vonku, zatiaľ čo skutočné poklady sa nachádzajú vo vnútri. Snažíme sa vystavať svoj vonkajší život a zabúdame, že nakoniec zostane za nami tak, ako všetko ostatné. A jediný možný úžitok bude pochádzať z úsilia, ktoré sa zrodilo z tohto procesu a z možného dobra, ktoré sme urobili pre druhých. Obohacovaním nášho vnútorného „ja“ obohacujeme každého, s ktorým sa stretneme. Ale práve preto, že “ja” je zo všetkého najbližšie, je to i najťažšie. Ako sa správne hovorí: „Ten, kto zvíťazil nad sebou, je väčší ako ten, kto zvíťazil nad tisíckami v boji.“ (S.N. Rerich)

Škola Novej Éry – Inšpirovaná Živou Etikou

Cesta syntézy a zlúčenia toho, čo sme sa naučili

Spájame to, čo už vieme.

Mali by sme sa spýtať – Ako môžem byť prospešná/-ý pre ľudí?

Nech zažiari tvoj Oheň Tvorivosti.

Prekážky sú príležitosťou k rastu – hrdinovia života ich milujú!

Čo je to sebaobetavosť v službe pre Všeobecné Dobro?

Ak napĺňaš život radosťou a zmyslom – buduješ NOVÚ ÉRU.

Nech Ťa trpezlivosť chráni na všetkých cestách.

Prvým krokom, aby sme mohli vstúpiť do Novej Éry bude morálne zdokonaľovanie a sebaovládanie:

„… Usilujme sa teda všetci o krásu, ale nie ako o niečo abstraktné, čo je mimo nás, ale o niečo, čo je súčasťou nás samých, snažme sa vniesť krásu do všetkých stránok nášho každodenného života. Splňme akúkoľvek malú úlohu ešte dokonalejšie – inými slovami, vykonajme ju vždy lepšie a za menej času a s čoraz väčšou pozornosťou. Dávajme si pozor na reč, aby sme vedeli používať krásny jazyk a vyjadrovať sa správne. Skúsme sa vhodne obliekať, ako keby sme sa mali stretnúť s niekým pre nás veľmi dôležitým. Zaujímajme sa o svoje vlastné správanie, o naše stretnutia s inými ľuďmi. Nehovorte: „Načo nám to je? Ako nám môžu tieto veci pomôcť?“ Oni pomáhajú. Rovnako aj naše domy, izby, v ktorých žijeme, by sme sa mali snažiť udržiavať vo výnimočnej čistote, pretože to pomôže našim myšlienkam. Niet pútavejšej hry, ako keď sa snažíme byť lepšími a zlepšujeme všetky rozmanité aspekty nášho života.
Takmer okamžite si všimneme rozdiel. A pocit, že my sme pánmi svojho života, nám dá nekonečnú radosť. Spoznáme novú ľahkosť, ktorá sa rodí z pocitu úspechu duchovného dosiahnutia. Veľmi spoľahlivého pocitu, keďže zdokonaľovanie seba samého je vskutku najväčším úspechom. Krása bude naším najlepším sprievodcom a priateľom, veľkou fakľou oduševnenia a inšpirácie – hľadajme teda krásu v živote.
Nekonečné bohatstvo života, ktorý nás obklopuje a rovnako nekonečná hĺbka nášho vlastného vnútorného “ja” sú zdrojom veľkého šťastia, kedy si začíname uvedomovať, že sa môžeme ponoriť do hlbín našej vlastnej prirodzenosti a vyťažiť odtiaľ, pomocou vonkajších dojmov, najúžasnejšiu skúsenosť.
Aby sme to však dokázali, musíme utíšiť disharmonický viachlas našich myšlienok, neviazaných a nezadržiavaných vnútornou niťou nášho vodiaceho impulzu. Skutočne, toto je ten najväčší dar a šťastie – uvedomenie si, že sa môžeme stať pánmi svojho vlastného „ja“. Len si pomyslite, aká je v tom nádej. Sebaovládanie – je to, v čom spočíva skutočná nádej ľudstva.“

(S.N.Rerich – Umenie a život)

Druhým krokom bude rovnováha a úmernosť:

Poznáte smútok aj radosť. Kto by ich nepoznal? Ale Zlatá Cesta ich vyrovnáva, preto Múdry učil o Strednej Ceste… Vo všetkom naznačujeme životaschopnosť. Na Zemi aj v Jemnohmotnom Svete je potrebné poznanie radosti a prekonanie smútku. O bojovníkovi sa hovorilo – “Rovnaký v radosti a v smútku, rovnaký vo víťazstve a v prehre“ … Mysliteľ, počas svojich pozemských prác prosil: „Nech smútok nie je kameňom úrazu a radosť nech nie je oslepujúci lúč.“

Nadpozemské hl.394

„Až keď čelíme konkrétnej situácii, môžeme povedať, ako sme na ňu pripravení. Kto dokáže vopred predvídať všetky podvedomé reakcie, či takmer nekontrolovateľné reflexy, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať. Je takmer nemožné si predstaviť našu vlastnú pozíciu. V tomto ohľade je život naším veľkým učiteľom. Ak každú situáciu alebo problém vnímame ako niečo, čo máme prekonať najlepšie ako sme schopní, potom samotná túžba poučiť sa z tohto problému nám pomôže vyriešiť ho. Keď sa pevne rozhodneme urobiť niečo lepšie, konať konštruktívne, obklopujeme sa niečím, čo je podobné na veľmi silnú auru. Magnetizmus, ktorý sa pri tom vytvoril, pomáha prekonať všetky ťažkosti, ktorým počas života čelíme.“

S.N.Rerich – Umenie a život

Tretím krokom bude rozlišovanie:

Ste si istí pravdou Učenia Života … no všetci tí, ktorí ničomu neveria alebo naopak, fanatickí veriaci sú si taktiež istí, že len oni a ich výroky sú správne. Aké je teda kritérium? Ako odlíšiť Svetlo od tmy? Iba podľa polotieňa. Len podľa toho, ako sa v každom jave nachádzajú prvky oboch – Svetla a tmy. Rovnako, ako podľa tieňa vrhaného predmetom možno určiť jeho výšku, tak podľa stupňa tieňa sa stanoví povaha a množstvo Svetla. Na Zemi niet Svetla bez tieňa. Svetlo Bolo, ale ľudia Ho Ukrižovali a preto zostáva posudzovať iba podľa polotieňa. Čím menej tieňa, tým viac Svetla. A posudzovateľom bude srdce, avšak srdce, do určitej miery očistené od tmy. Mozog už nevie pomôcť. Cesty mozgu sú rovnako kľukaté ako jeho záhyby. A preto je cesta mozgu nahradená cestou srdca, v ktorom môže byť nečistota, ale neexistujú v ňom kľukatosti. Ohnivá Epocha je Epochou Srdca, pretože srdce je ohnivým aparátom a srdce je nesmrteľné. Nesmrteľnosť preto treba hľadať v srdci a prostredníctvom srdca. Je ťažké si predstaviť, že srdce pulzuje večne, že jeho fyzická forma je iba škrupinkou, vonkajším obalom nikdy neumierajúceho ohnivého aparátu ducha. Tí, ktorí niekedy vošli do jemnohmotného tela, vedia, že pocity srdcového tepu s nimi zostávajú aj mimo fyzického tela. Tieto pocity zostávajú v mentálnom a ohnivom tele a nikdy človeka neopúšťajú, pretože srdce je jeho večným vlastníctvom. Preto hovoríme o prenose vedomia do srdca. Tento stredobod ľudského mikrokozmu je jediným riešením pre život, pretože život ducha je v srdci. Z tohto dôvodu je Jóga Srdca správna stredná cesta života, vedúca k nesmrteľnosti ducha, teda ku kontinuite vedomia preneseného do srdca. Žiť psychickým životom plným srdcom znamená preniesť bytie do srdca a preniesť tam i myseľ. V srdci je sústredené všetko.

Hranice Agni Jógy 1963, hl.295

Štvrtým krokom bude spolupráca:

Svet je koruna spolupráce. Poznáme veľa rovnomenných konceptov – spolupráca, spoločenstvo, komunita, občina – ako rovnaké srdečné zjednocujúce základy, svietiace ako majáky v tme. Pri premýšľaní o šťastí svojich blízkych by sa ľudia nemali obávať, ale je treba sa radovať, pretože šťastie blížneho je naše šťastie. Učitelia neopúšťajú Zem, kým nie sú vyliečené všetky biedy. Komunita ako celok môže ľahko zaceliť rany priateľa – stačí len rozvinúť umenie myslenia k dobru. Toto však neľahké počas každodenných starostí. Avšak príklady Učiteľov povzbudia a vlejú nové sily.

Občina, hl.272

Odkiaľ pochádza rozkvet vedy a techniky, umenia a mysle? Je možné čokoľvek čerpať z ničoho? Všetci načierajú z Priestranstva. Aj činorodý proces tvorenia a nachádzania prichádza prostredníctvom Priestranstva Vesmíru, rovnako ako aj idey zo sfér tvorivých Prvoobrazov, zo Svetovej Klenotnice planéty. Vari atóm bol vymyslený človekom? Je atómová energia ovocím ľudských rúk? Sú klenoty Kozmu, bohatstvo jeho ideí a mysle priestranstva stvorené človekom, čerpajúcim svoje nálezy z tohto nevyčerpateľného zdroja? Áno! Človek je rodeným tvorcom, jeho však nie je nič, všetko prijíma z toho, čo bolo pre neho pripravené od počiatku času. Tomuto treba porozumieť, toto treba poznať a nevyvyšovať sa v sebeckom domýšľaní. Človek je súčasťou sveta, vyšším výtvorom Kozmu. Človek sám seba nestvoril, ale rastie a rozvíja sa v súlade s Kozmickými zákonmi, ktorých on nebol tvorcom. Tieto zákony odhaľuje, no nestanovuje ich. Žije v rámci týchto zákonov a poznávajúc a používajúc ich, vytvára. Produkt jeho tvorivosti je výsledkom spolupráce so Zákonmi sveta, obklopujúceho jeho samého. Spolupracovník a spolutvorca – to je človek. Ako materiál pre jeho tvorbu mu slúži matéria, ktorá je rozliata v nekonečnosti Kozmu. Sféry tejto matérie a stupne jej zjemnenia a gradácií nemôžu byť zachytené ľudskou mysľou. Mnoho tajomstiev ešte uchováva pre človeka Priestranstvo. Mnoho tajomstiev zahŕňa v sebe to, čo ľudia nazývajú hmotou...

Hranice Agni Jógy 1962, hl.447

Piatym krokom bude Hierarchia. Vyššie vedie nižšie a nižšie nasleduje Vyššie. Od jednoduchého ku zložitejšiemu. Učiteľ vedie žiaka:

Oheň priestranstva buráca obzvlášť vtedy, keď sa prejavy ľudskej nedokonalosti ukážu v mocnej miere. Oheň, ktorý nasycuje všetky kozmické životné javy, vždy smeruje k tvoreniu nových fyzických prejavení. Ak však v životných počinoch ľudstva niet zodpovedajúcich (ohnivých) prejavov, potom sa vskutku utvrdzuje rozklad a to ako v Kozme, tak i v ľudskej skutočnosti. Tak, ako má Kozmos svoje vlastné centrum kozmického ohňa, tak aj ľudstvo má svoje ohnivé centrum Hierarchie, ktoré vedie a nasycuje ľudstvo mocným, vodiacim princípom. Takto je možné sa upriamiť k poznaniu vyššej Hierarchie ohnivého Srdca. Ľudstvo musí pojať všetky najlepšie smerovania, iba tak možno napredovať v evolúcii. Popravde, človek môže postúpiť len vtedy, keď bude nasledovať Hierarchiu. Preto, vo veľkom čase zmeny, je možné zachrániť ľudstvo iba prostredníctvom Hierarchie. Preto je tak dôležité uvedomiť si veľkosť Toho, ktorý Vedie, ako Spasiteľa národov. Hrozný čas a prekrásny čas! Takto budeme budovať veľkú budúcnosť!

Hierarchia, čl.444

Zo všetkých princípov vedúcich k rozšíreniu vedomia je princíp Hierarchie najmocnejší. Každý prejavený posun sa tvorí princípom pochopenia Hierarchie. Kam môže ísť duch bez Vodiacej Ruky? Kam sa môže obrátiť oko a srdce bez Hierarchie? Veď Dávajúca Ruka Hierarchu potvrdzuje smerovanie osudu. Veď Ruka Hierarchu upriamuje na najlepší javený termín a najvyššie energie prijímajú (srdcu) najbližší Zovňajšok. Tak sa zrno ducha nasycuje kozmickým lúčom Hierarchu. Ak najvyšší princíp v sebe zahŕňa potenciál ohňa, potom je čistý oheň ducha Hierarchu utvrdený ako Najvyšší Princíp. Takto rozmýšľajme o našich duchovných Vodcoch. Ctime teda zákon Hierarchie!

Nekonečnosť č. II., hl.548

Šiestym krokom bude zodpovednosť za myšlienky a činy:

„… Vzdialené Svety vyžadujú vyššiu úlohu. Ohnivá premena človeka je potrebná kvôli Kozmickej úlohe. Je potrebné prejaviť pochopenie zdokonaľovania a zušľachtenia ľudskej povahy. Takéto pochopenie prinesie ľudstvu uvedomenie si jeho zodpovednosti voči Kozmu a tým pozdvihne dôstojnosť človeka a urobí z neho spolupracovníka Kozmu. Je možné sa stať spolupracovníkom Kozmu pri zrode života na planétach a pri vzkriesení zaniknutých svetov, zbavených vyššej psychickej energie, ktorá je prejavená človekom.“ …

Zo Zápiskov E.I.Rerichovej

Naznačujem, aby ste prijali zodpovednosť za každodenné myslenie, pamätajúc na to, že Strieborná Niť, ktorá nás spája, prenáša vibrácie myšlienok na Mňa. Každá dodatočná svieca zvýrazňuje svetlo. Ak je myslenie nečisté, hasí svetlo podľa stupňa jeho zatemnenia. V každom priblíženom duchu chcem vidieť umocniteľa (svetla), no nie svetlo hasiaceho. Dávajúceho a nie len berúceho. Stav vyžarovania by mal byť stály, bez ohľadu na stav osobných vecí. Svietiť treba vždy, to znamená byť v rovnováhe. Ak by od Nás, miesto Svetla, čo i len na chvíľu vychádzala tma, bude to znamenať katastrofu planéty. Naša zodpovednosť za ňu je veľká. Buďte Nám podobní. Prevezmite čiastočne na svoje plecia zodpovednosť za Zem. Nie kvôli sebe, no kvôli Nám pomôžte zdieľať Naše bremená a Našu prácu. Približujeme vás zavedením do Našich diel. Naznačujeme, zdieľajte Našu ťarchu a Náš žiaľ za vašu Zem, Naše diela, Naše starosti a Naše svetlo. Aké malé a nepodstatné sa stanú osobné starosti, ak budeme Zodpovední za miliardy ľudí. Je potrebná nezlomná jednota. Ku synom a dcéram Svetla moje slovo. Podmienkou priblíženia sa k Nám – je zabudnutie na seba. Nezaťažujúc Nás horlivo svojim bremenom, ale našu pozemskú ťarchu dobrovoľne a sebaobetavo prijímajúc na seba. To bude služba Učiteľom. Rozptyľovači pozemského mraku – to sú Moje voje, Moje deti, synovia a dcéry Svetla a Moji služobníci. Zvolávam pod Mojou Zástavu, Práporom Maitreji, tých, čo môžu slúžiť Svetlu. Existujú tí, čo iba berú – no tí sú ďalekí. No existujú tí, ktorí dávajú svoje svetlo planéte. Toto sú Naši blízki, Naši najbližší, Naši pomocníci, ktorí nosia Svetlo v temnotách vonkajšieho sveta. Blaho tým, ktorí zdieľajú našu prácu. Ja, Vladyka Šambaly, synom a dcéram Svetla Naznačujem vo Svetle sa zomknúť vôkol a pristúpiť ešte bližšie. A urobiť tak nie kvôli sebe, no kvôli Nám, Nesúcim Svetu Svetlo, v mene veľkej budúcnosti vašej Zeme. Mier s vami.

Hranice Agni Jógy 1968, hl. 048

„… Naši drahí, posielam vám jediné volanie môjho srdca – prejavte veľkodušnosť, prejavte vľúdnosť vždy a všade! Nedovoľte podráždeniu, aby pohlcovalo všetku vzácnu substanciu nervov, inými slovami, psychickú energiu. Ak na to, aby sme vylúčili z tela ostatky hnevu, ktorý vznikol hoci pri jedinom vzplanutí podráždenia, je mnohokrát nutné zostať tri mesiace v podmienkach čistej prány, pri súčasnom úplnom pokoji a blahom stave. Koľko mesiacov bude potom trvať, kým sa nazhromaždia stratené zásoby psychickej energie? Aký druh priameho poznania sa môže prejaviť pri absencii rezervy psychickej energie? Vo všetkých Učeniach, prvou podmienkou napredovania na ceste je odolanie podráždeniu a hnevu, pretože pri prítomnosti týchto vlastností nie sú možné žiadne duchovné dosiahnutia… Ľudia si neuvedomujú, že sú mocným laboratóriom, ktoré každou myšlienkou, každým činom vytvára ničiace alebo spásonosné štruktúry nielen pre seba ale i pre všetko vôkol… Najmä teraz vás prosíme, aby ste dávali pozor na akékoľvek netaktné výstupy, akékoľvek podráždenie, pretože ak vôkol seba vytvoríte znečistenú atmosféru, obrovské dedičstvo vás môže minúť. Dávajte pozor, aby ste neprekročili medze, už sú blízko! Len veľkodušnosť vás môže spasiť!“

E.I. Rerichová. Listy v 9 zväzkoch, zväzok 1., list 167.

Siedmym krokom bude nekonečnosť života a neoddeliteľnosť človeka od Kozmu:

… Nech si človek častejšie predstavuje seba ako časticu Univerza. Môže vskutku pripojiť svoju energiu k veľkému Vesmíru. Myseľ je tou najlepšou energiou, ktorú môže človek nevyčerpateľne vyžarovať do klenieb Vesmíru. Ako Stĺp Svetla sa môže Myseľ povznášať a pripájať sa k veľkému energetickému Aparátu. Dlhom človeka je deliť sa o svoje vlastníctvo, no najlepšou bude Energia Mysle. Práve energia VEDOMÉHO úsilia môže slúžiť ako pravá Jóga, spojenie s Vyšším Svetom. Veľakrát sme hovorili o zmysle uvedomenia, iba ono je životodarné. Dokonca aj prána musí byť vdychovaná Vedome.
Mysliteľ povedal: „Každý z nás, kto odchádza na spánok, nech odošle prekrásnu myseľ, pozdrav Silám Prírody.“

Nadpozemské, hl.627

Akou príťažlivosťou sa dosahuje zblíženie s Nadpozemským Svetom? Nepomôžu žiadosti a príkazy. Nepomôžu ani slzy a chvály, ak je srdce zatvorené.  Starodávny žalm múdro zvolal: „Otvorené je moje srdce!“ – ten, kto to povedal, poznal hlavný magnet. Otvorené srdce je víťazstvo nad pozemskými ohraničeniami. Niektorí však povedia: „Je príliš neskoro na to, aby sme prerodili svoje srdce“. Slovo „neskoro“ však treba zo slovníka vyčiarknuť. Život je nekonečný a nepretržitý. Nikdy nebude neskoro – pre akékoľvek dosiahnutie. Poznávanie pokračuje v Nadpozemskom Svete. Iba nekultúrni ľudia sa snažia vyhnúť Morálnemu Učeniu. Nech pripustia, ako znečisťujú svoje vedomie. Len barbar odmieta myslieť na svoju budúcnosť. Mysliteľ hovoril: „Náhlite sa otvoriť svoje srdce!“

Nadpozemské, hl.932

Ôsmym krokom bude rovnováha ženského a mužského princípu:

… Rovnováha počiatkov je základom Bytia, porušenie tohto zákona vedie k rozkladu. A teraz Veľkí Učitelia budú potvrdzovať ženu. Preto nadchádzajúca éra bude nielen érou Veľkej Spolupráce, ale aj epochou žien. Na Východe je táto éra označená érou Maitreji, alebo Veľkého Súcitu a zvestovania Matky Sveta „…

E.I.Rerichová, z listu z 8.3.1935

„Pamätajte, ŽENY, pamätajte, matky, manželky a sestry, koľko krásy vás má spájať. Za hranicami každodennej stiesnenosti vyrastá Veľký Sviatok. Počas noci sa už pripravujú a rozsvecujú lampáše, ktoré osvetlia Veľký Vystúpenie Matky Sveta. Prekrásne je Jej zduchovnenie žiarivým Závojom. Ženy, veď VY utkáte a rozviniete VLAJKU SVETA. VY budete nebojácne strážiť zdokonalenie života. VY zapálite pri každom krbe Prekrásny Oheň, Oheň tvoriaci a oduševňujúci. VY poviete deťom prvé slovo o Kráse. VY ich poučíte o požehnanej Hierarchii Poznania. VY rozpoviete najmenším o tvorení mysľou. VY ich ochránite pred rozkladom a od prvých dní života vložíte pochopenie Hrdinstva a Vzostupu. VY budete prví, kto povie najmenším o prospešnosti Duchovných hodnôt. VY vyslovíte posvätné slovo KULTÚRA. Veľké a Prekrásne dielo je zapovedané VÁM, ŽENÁM! Pozdrav a poklona VÁM!“

N.K.Rerich – Himaláje, 1931

Každá výzva na obnovu života musí zahŕňať obrátenie sa k ženám a mladej generácii. Niektorí si myslia, že obe tieto hnutia stoja pevne a úspešne sa rozvíjajú, no v skutočnosti je postavenie žien a výchova mladej generácie v neuspokojivom stave. Len málo žien má možnosť rovnoprávnosti a väčšina škôl neučí základy zdravého života. Evolúcia nemôže napredovať rýchlo, ak jej dva piliere ešte nenašli svoje uplatnenie. Netreba si myslieť, že evolúcia môže prebiehať pri akýchkoľvek podmienkach, môže sa oneskoriť a vzácna energia sa bude prelievať nadarmo.
Svet sa chveje hrôzami Armagedonu, no život sa stáva ešte škaredším. Ľudia si myslia, že pracujú pre vyššie myšlienky, no ich skutky ukazujú opak. V živote možno nájsť tie isté boľavé miesta, ktoré zaťažovali ľudstvo pred tisíckami rokov. Nemožno sa ospravedlňovať neúnosnými životnými podmienkami, keď sa ľudia nesnažia vniesť do každodenného života aspoň čiastočné zdokonalenie. Malé skupiny môžu vymenovať svoje užitočné dosiahnutia, ale teraz nemáme na mysli výnimky, no masy ľudstva. A medzitým, sú to práve masy, ktoré budú motormi evolúcie.
Mysliteľ hovoril: “Najmúdrejší z mužov, vaše úsilie bude márne, ak k vám nenatiahne ruku žena a nevychováte generáciu hrdinov.“

Nadpozemské, hl.700

Deviatym krokom bude výzva na hrdinstvo duchovného vzostupu

… Práve teraz je čas vyzvať na hrdinstvo. Všetky krajiny, celý svet sú zapojené do neľahkého boja, v ktorom zvíťazia len silní duchom. Neklamme si, že všetko sa nejako urovná. Nie, každá krajina musí pochopiť, že môže odolať len tak, že v mysliach svojich najlepších predstaviteľov prebudí naliehavosť boja proti silám nevedomosti, silám rozkladu. Všetky krajiny prejdú veľkou skúškou, koľké ju vydržia? Mapa budúcnosti sa už vytvorila v jemnohmotných svetoch, ale stále je možné vniesť mnohé uľahčenia … Závet Najväčšieho Ducha, opúšťajúceho našu planétu, svojim zostávajúcim Bratom bola – „Tvorte hrdinov!“ Nastal čas, keď sa všetci musíme stať hrdinami a tvoriť hrdinov.

S plným vedomím ťažkých časov napnime všetky naše sily, aby sme ochránili to, čo nám bolo zverené. Bude to tak nutné – a bude treba tak veľmi obozretne odovzdávať nové pochopenie – hľadajúcim dušiam… Verím v Kozmickú Spravodlivosť a žijem v budúcnosti. Žite Drahá, i Vy v budúcne, ktoré je už blízko a tým si uchováte mladosť ducha, pohyblivosť a ľahkú prispôsobivosť okolnostiam …

Z listov E.I.Rerichová priateľom

Ja som vy, vy ste Ja – častice Božieho Ja.

Voj Môj! Život buráca – buďte pozornejší.

Nebezpečenstvo! Duša šuchot čuje.

Ťažko je svetu – usilujte sa o záchranu.

Život živí dušu.

Utvrdzujte čisté Ja.

Pracujte pre slávu života a vedomie čistoty.

Zanechajte všetky predsudky – myslite slobodne.

Neklesajte na duchu – naplňte sa nádejou.

Nevzďaľujte sa od života,

ale voľte najvyššiu cestu...

Listy z Móryovej záhrady č.I

1