Jemné energie

Činorodosť je podporovaná jemnými energiami organizmu. Pre ľudí je ťažké privyknúť si na vedomie jemných energií a na činnosť všetkých neviditeľných síl. Z tohto dôvodu existuje veľká nejednotnosť s Kozmom…

Continue Reading Jemné energie