Posted in Listy z Móriovej záhrady II.

O používaní liekov

O používaní Mojich liekov. Všetky sily rastlinného kráľovstva by mali byť nasmerované k jedinému, ku ktorému existujú – k posilneniu…