Ako začať s Agni Jógou alebo Živou Etikou

Ako Učenie Života v celej svojej komplexnosti, Agni Jóga dáva rady hlavne na príkladoch života podľa toho, ako vznikajú špecifické okolnosti, týkajúce sa konkrétneho človeka. Agni Jóga je Učenie, ktoré v prvých krokoch sústreďuje pozornosť človeka na vnútornú morálnu zmenu, na prácu so svojimi vlastnosťami, zušľachťovanie svojich vlastností v súlade s najlepšími tradíciami východných Jóg – morálno-etické pretvorenie človeka, nasledujúc v srdci Ideál Učiteľa. Staroveké tradície Jóg vždy sledovali hlboký význam vnútorného spojenia Učiteľ – žiak, ako vyjadrenie veľkého kozmického zákona Hierarchie: “ Nižšie nasleduje Vyššie“. Agni Jóga otvára človeku cestu ku obnoveniu hlbokého, posvätného spojenia s Učiteľom, Veľkým Kozmickým Hierarchom a obnoveniu spolupráce „Vyššieho a nižšieho“ pre všeobecné dobro a zlepšenie života na Zemi.

Ak rozmýšľate kde začať so Živou Etikou, prečítajte si Tri Kľúče. Je to text, ktorý zrozumiteľnými slovami, jednoducho, krásne a zreteľne načrtne cestu, ktorou sa vydať.

Úvodné praktické rady, základné princípy Učenia Živej Etiky nájdete v detailnom, zaujímavom článku: O účeloch, metódach a základných princípoch duchovnej praxe Agni Jógy.

Ak sa chcete dozvedieť, čo je to Agni Jóga alebo Živá Etika prečítajte si nasledovné články: O stránke alebo Agni Jóga.

Hlbší, detailnejší a rozsiahlejší opis prejavenia Učenia Živej Etiky si môžete prečítať tu: Na prahu Nového Sveta I. a II.

Ak máte radšej text filozoficky zameraný, prečítajte si: Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie


…Niekto z mladých sa spýta: „ako porozumieť Agni Jóge?“ Povedzte – ako rozpoznanie a použitie vše-spájajúceho prvku ohňa v živote, prvku, ktorý vyživuje zrno ducha. Spýta sa – ako môžem podísť k tomuto poznaniu? „Očisti svoje myslenie a potom rozpoznaj svoje tri najhoršie vlastnosti a spáľ ich v ohnivom úsilí. Potom si vyber Učiteľa na zemi a poznávajúc Učenie, posilni telo danými “liekmi” a pránajámou. Uvidíš hviezdy ducha, uvidíš ohne očistenia centier, začuješ hlas Neviditeľného Učiteľa a vstúpiš do ostatných najjemnejších chápaní, premieňajúcich život. Pomoc pre teba je pripravená, ty, čo si vstúpil pripravený a úloha je daná. Spoznal si, že radosť je osobitá múdrosť. Už sa nevrátiš k niekdajšiemu brehu potoka. Spoznal si priestorové bitvy. Už pre teba viac nejestvuje slepá očividnosť. Si poznávajúci spolupracovník a brat! “

E.I.Rerichová, úryvok z knihy Agni Jóga, hl.185


Tu nájdete v siedmych bodoch zhrnutie, o čom je Agni Jóga alebo Živá Etika. Čo predstavuje toto učenie a aký je jeho rozdiel od predtým daných poznaní? Jeho hlavné osobitosti sú nasledovné:

 1. Živá Etika priznáva všetky náboženstvá a poznania sveta, ktoré zodpovedajú princípom morálky a služby spoločnému dobru.
 2. Živá Etika je syntetický systém poznania, ktorý spája západné myslenie a východnú múdrosť. Z tohto dôvodu má Učenie dvojitý názov – Živá Etika a Agni Jóga.
 3. Učenie odhaľuje jednotné zákony energetického vývoja a vzájomného energo-informačného pôsobenia človeka, planéty, Kozmu. A taktiež podstatu a úlohy ich evolúcie.
 4. Vedomosti Učenia sú určené pre všetkých ľudí. Živá Etika utvrdzuje prax morálky a etiky v živote, spojenie pozemského (hmotného) a nebeského (duchovného) v každodennom živote bez odchodu zo života, od jeho problémov a ťažkostí. Už len uvedením duchovno-etického princípu do pozemského života možno život zmeniť k lepšiemu.
 5. Spolu s vedomosťami, ktoré má k dispozícii moderné poznanie, Učenie obsahuje proroctvá o budúcich objavoch a udalostiach. Zameriava sa na budovanie Budúcnosti ľudstva, preto niektoré z jeho poznatkov treba ešte ďalej dešifrovať a pochopiť.
 6. Živá Etika neobmedzuje svoj systém poznania len na vedecké, náboženské, duchovné a kultúrne otázky rozvoja osobnosti. Zahŕňa v sebe i problémy sociálneho života človeka – jeho rodinu, zdravie, vzťahy, výchovu, vzdelanie a pod.
 7. Štruktúra kníh Učenia je taká, že odhaľovanie poznania je špirálovité, od jednoduchého k zložitému, prostredníctvom opakovania a postupného odkrývania jeho hraníc.

„Nový svet si vyžaduje nové činy. Nie je možné vstúpiť do Nového Sveta pomocou starých metód – preto volám k prerodeniu vedomia. Len prejavenie nového vedomia ľudí môže zachrániť svet… Toto prerodenie vedomia je hlavným cieľom Učenia Živej Etiky.“

Z listov E.I. Rerichovej


Knihy Agni Jógy odporúčam čítať v poradí tak, ak boli napísané a vydané. Štruktúra kníh a odhaľovanie poznania vedie od jednoduchého ku zložitému. V slovenskom jazyku vyšli v 90-tych rokoch prvé tri knihy: Výzva, Osvietenie a Občina. V priložených odkazoch je možné stiahnuť verzie kníh v originálnom ruskom jazyku alebo v niekoľkých svetových jazykoch, i v rôznych formátoch.

 1. Listy z Móryovej záhrady 1. časť („Výzva“) 1924 (SK verzia na stiahnutie pdf) (Листы Сада Мории I)
 2. Listy z Móryovej záhrady 2. časť („Osvietenie“) 1925 (SK verzia na stiahnutie pdf) (Листы Сада Мории II)
 3. Občina 1926 (Община)
 4. Agni jóga 1929 (Агни-Йога)
 5. Nekonečno, 1. časť 1930 (Беспредельность I)
 6. Nekonečno, 2. časť 1930 (Беспредельность II)
 7. Hierarchia 1931 (Иерархия)
 8. Srdce 1932 (Сердце)
 9. Ohnivý svet, 1. časť 1933 (Мир Огненный I.)
 10. Ohnivý svet, 2. časť 1934 (Мир Огненный II)
 11. Ohnivý svet, 3. časť 1935 (Мир Огненный III)
 12. Aum (Óm) 1936 (Аум)
 13. Bratstvo 1937 (Братство)
 14. Nadpozemské (Bratstvo, 2. časť) 1938 (Надземное)

Popri hlavných dielach Živej Etiky boli vydané ďalšie knihy:

 1. Kryptogramy Východu 1929 (Криптограммы Востока)
 2. Denníky E.Rerichovej I. (Письма Елены Рерих I)
 3. Denníky E.Rerichovej II. (Письма Елены Рерих II)
 4. Základy budhizmu (Основы буддизма)
 5. Ohnivá Skúsenosť 1924
 6. Ponaučenie Vodcu 1933

Formáty na stiahnutie pre čítačku ( v rôznych jazykoch )

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *