Posted in Preklady Živej Etiky

Učenie o zmyslovom poznaní

Pred mnohými tisíckami rokov bolo povedané: „Príde čas, keď ľudia otvoria svoje srdcia a pozdvihnú Čašu k Najvyššiemu.“ Ten čas…