O stránke

Agni jóga (Živá etika)

je filozofické a morálno-etické Učenie, syntéza všetkých jóg, daná ľudstvu pre orientáciu v súčasnej zložitej dobe, ktorá sa niekedy nazýva i dobou oddelenia “Svetla a Tmy” alebo dobou Apokalypsy. Živá Etika predstavuje syntézu najlepších duchovných dosiahnutí a skúseností starovekého Východu a vedeckého empirického poznania Západu. Živú Etiku, ako filozofiu kozmickej reálnosti, ktorá osvetľuje a ovplyvňuje všetky aspekty života – od kozmologických otázok až po každodenný život bežného človeka práve v súvislosti so zmenami, ktorými prechádza náš svet – priniesli v prvej polovici 20. storočia manželia Rerichovci v spolupráci s himalájskimi Mahátmami (Učiteľmi): Elena Ivanovna Rerichová a Nikolaj Konstantinovič Rerich. Prvý zápis učenia Živej Etiky bol urobený v Londýne 24. marca 1920. Tento deň – 24. marca – sa každoročne pripomína nasledovníkmi Živej Etiky ako „Deň Učiteľa“.

Žijeme vo výnimočnej dobe. Ako úvod do stránky o Živej Etike stojí za prečítanie nasledovný úryvok:


Je tu jeden veľmi dôležitý moment, ktorý súvisí s ponaučením, ktoré získavame alebo nezískavame z našej minulosti, či z procesu histórie. Z evolúcie, predpokladajme, sa doposiaľ nevieme učiť – je pre nás príliš všeobecná a široká. Ale z historického procesu, na ktorom je založená naša evolúcia, to dokážeme. Dnes prebieha veľmi zaujímavý jav, ktorý je vám všetkým známy. Dnes mnohí hovoria, že história, ktorou sme prešli, nie je našou históriou, nie je to naša história a nechceme o nej nič vedieť. Ak toto mnohí hovoria, znamená to, že zakrývajú cestu k porozumeniu a učeniu sa z minulosti. A my sa teraz nachádzame v momente, kedy sme povinní sa z tejto lekcie poučiť. Dnes tí, ktorí takto hovoria, sú tí, ktorí nám bránia v ceste do budúcnosti. V krajinách sú také sily. Počúvate v rozhlase, vidíte v televízii a čítate v novinách materiály tzv. múdrych novinárov, múdrych vedcov, ktorí všetko prečiarkujú. Ani v zložitej histórii, ani v nedávnej minulosti nie je možné všetko jednoznačne poprieť. Ak k tomu budeme takto pristupovať, urobíme históriu jednoducho plochou, lineárnou alebo jednorozmernou – no my sme stále ľuďmi tretej dimenzie. Táto objemnosť sa doposiaľ nenachádza našom prístupe k minulosti. Ak sa tento prístup stane trojrozmerný – a nakoniec už sme schopní nastoľovať takúto otázku – potom môžeme chápať našu minulosť a získavať z nej ponaučenie.
Čo sa teda s nami deje? Faktom je, že teraz sa spolu nachádzame v najzlomovejšom bode, o ktorom svojho času písal Nikolaj Konstantinovič Rerich, odvolávajúc sa na prvé tisícročie pred naším letopočtom. Ako povedal básnik:

Blahoslavený ten, kto navštívil tento svet
v jeho osudových chvíľach!
Pozvali ho Vše-Blahí
Ako spoločníka na hostinu.

Myslím si, že máme šťastie, no ešte stále musíme porozumieť tomu, aká zodpovednosť bola na nás uložená, pretože je to zodpovednosť obrovská: aj história, aj evolúcia i naše ľudské svedomie a náš ľudský duch. Mali by sme vedieť o tých silách, ktoré nám zakrývajú cestu do budúcnosti. Sú to mnohočíselné sily, pretože v týchto prelomových chvíľach začína mocný boj medzi silami Tmy a Svetla. To je ten boj, ktorý v konečnom zúčtovaní dodáva planéte a ľudstvu množstvo energie, ktoré je potrebné pre prechod na nový evolučný závit. Na záver by som vám rada prečítala citát, jeden z listov Eleny Ivanovny Rerichovej, kde píše: „Nastal čas, kedy sa planéta blíži ku kruhu zavŕšenia a víťazstvo prinesie iba najintenzívnejšie napätie potenciálu. Kruh zavŕšenia prebúdza všetky energie. Toto sa týka kruhu, ktorý dokončujeme na prahu nového. Pretože poslednej bitvy sa zúčastnia všetky sily Svetla a Tmy, od najvyšších až po najnižšie.”
My sme toho svedkami. Myslím si, že naša budúcnosť je svetlá v plnom zmysle slova. A ako vždy, po temnej perióde v minulosti, aj v evolúcii, prichádza svetlá. Kedy sa tak však stane, je ťažké povedať. Budeme však veriť.
..

Ľudmila V. Šapošniková, Riaditeľka Múzea N.K.Rericha v Moskve.


Knihy Živej Etiky vznikli z vybraných besied a rozhovorov himalájskeho Mahátmu M. s Elenou Ivanovnou Rerichovou. Elena I. Rerichová všetky rozhovory zapisovala do svojich denníkov-rukopisov. Na základe týchto zápisov vyšlo 14 kníh Živej Etiky:

 1. Listy zo záhrady Mória, 1. časť („Výzva“) 1924 (Листы Сада Мории I), (slovenská verzia na stiahnutie)
 2. Listy zo záhrady Mória, 2. časť („Osvietenie“) 1925 (Листы Сада Мории II)
 3. Občina 1926 (Община)
 4. Agni jóga 1929 (Агни-Йога)
 5. Nekonečno, 1. časť 1930 (Беспредельность I)
 6. Nekonečno, 2. časť 1930 (Беспредельность II)
 7. Hierarchia 1931 (Иерархия)
 8. Srdce 1932 (Сердце)
 9. Ohnivý svet, 1. časť 1933 (Мир Огненный I.)
 10. Ohnivý svet, 2. časť 1934 (Мир Огненный II)
 11. Ohnivý svet, 3. časť 1935 (Мир Огненный III)
 12. Aum (Óm) 1936 (Аум)
 13. Bratstvo 1937 (Братство)
 14. Nadpozemské (Bratstvo, 2. časť) 1938 (Надземное)

Popri hlavných dielach Živej Etiky boli vydané ďalšie knihy:

 1. Kryptogramy Východu 1929 (Криптограммы Востока)
 2. Denníky E.Rerichovej I. (Письма Елены Рерих I)
 3. Denníky E.Rerichovej II. (Письма Елены Рерих II)
 4. Základy budhizmu (Основы буддизма)
 5. Ohnivá Skúsenosť 1924
 6. Ponaučenie Vodcu 1933

Formáty na stiahnutie pre čítačku ( v rôznych jazykoch )


Volám sa Andrej „Andriusha“ P. Zo všetkých filozoficko-duchovných učení a smerov je mi najbližšia práve Agni Jóga. Vďaka práci som mal možnosť navštíviť múzeá N.K.Rericha v New Yorku a v Moskve, do ktorého som sa vrátil ešte niekoľkokrát. Živá Etika pre mňa predstavuje Krásu, Kultúru a Etiku, predstavuje pre mňa „živý“ prameň neustáleho dotyku s „Domovom“, tu na fyzickej Zemi, pokiaľ pod slovom „domov“ chápeme spojenie vedomia a ľudského srdca s reálnym Kozmom, s Evolúciou, s Budúcnosťou – neustále prítomnou v našom bežnom ľudskom živote, avšak zatiaľ z veľkej časti nerozpoznanou a neviditeľnou. Už dlhšie pre radosť prekladám texty Živej Etiky a tento blog je toho prirodzeným vyústením a snahou o zdieľanie textov Živej Etiky priateľom a verejnosti.

Na tomto blogu uverejňujeme preklady článkov a úryvky z kníh Živej Etiky.

Autora stránky môžete kontaktovať na emailovej adrese: premeny.mail@gmail.com


Viac o Živej Etike i v článkoch:

N.K.Rerich – Sofia Premúdrosť (София-Премудрость, 1932)

0