24. jún 2024 – Deň Učiteľa

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

„Človek sa musí neustále nachádzať na prahu budúcnosti. Človek je každým okamihom nový. Človek sa nemôže upínať k minulosti, pretože tá už neexistuje. Človek môže poznať minulosť, ale beda mu, ak chce uplatňovať miery minulosti. Minulosť je nezlučiteľná s budúcnosťou. Múdrosť vedomia nových kombinácií spája minulosť s budúcnosťou. Nie je ľahké neustále si odvážne uvedomovať, že každým okamihom sa obnovujú svety, ale z tohto zdroja sa rodí nevyčerpateľná sviežosť. Možno zhromaždiť Radu múdrych, ale nepodíde k nej nikto, kto je starý duchom, kto sa stavia tvárou k minulosti. Svetlo budúcnosti je vo Svetle Hierarchie.“                                                                              (Ohnivý Svet II., 70)

Aj v tomto mesiaci pokračujeme v objasnení významov symbolu Troch Kruhov. Zvyčajne sa tri kruhy Zástavy Mieru opisujú ako vzťah medzi Umením, Vedou a Náboženstvom vnútri zjednocujúceho kruhu Kultúry. Pomocou geometrie trojuholníka si však môžeme predstaviť rôzne trojice, vytvorené kombináciou troch vzájomne súvisiacich prvkov, napríklad časových kategórií – Minulosť, Prítomnosť a Budúcnosť, uzavreté v Kruhu Večnosti.

V skutočnosti, pojem Minulosť, Prítomnosť a Budúcnosť leží za hranicami predstavy Času a viacej súvisí s kategóriou Priestoru. Budúcnosť leží v priestore Vedomia a čaká na prebudenie a privolanie k činnosti prostredníctvom rozširujúceho sa vedomia v každom z nás.

Hovorí sa, že celostným upriamením bytia by sme mali žiť v prítomnom okamihu. Zdá sa, že to je v rozpore s pohľadom, ktorý je zameraný do budúcnosti. Ak sa však na toto pozrieme z hľadiska šírky priestoru vedomia, prítomný okamih so svojimi okamžitými možnosťami už obsahuje predpoklady – zárodky budúcna. Minulosť je tak isto obsiahnutá v prítomnosti, pretože do „teraz“ vnášame všetky poznatky nahromadené predchádzajúcimi životnými skúsenosťami.

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sú teda ako večný tanec v kruhu všeobsahujúceho Nekonečna. Našou úlohou je premeniť to, čo bolo súčasťou Minulosti, na niečo užitočné v Prítomnosti a nasmerovať túto skúsenosť do prejavenia Budúcnosti.

Z tohto pohľadu potenciálna Budúcnosť prebýva v hlbinách nášho vedomia a môžeme ju kedykoľvek uplatniť. Jediné, čo potrebujeme, je nahliadnuť do svojho vnútra a pozorovať to, čo prebieha pred nami a neobzerať sa späť na to, čo už neexistuje. Žiť v minulosti je neproduktívne. Táto všeobecná ľudská vlastnosť má korene v tendencii našej racionálnej mysle zachycovať všetko, čo sa deje svojským, individuálnym spôsobom a potom sa podriadiť podmienenosti zachytenej skúsenosti. Je nám všetkým jasné, že táto „svojskosť“ a podmienenosť našej mysle je utvorená predovšetkým našimi skúsenosťami z minula. Preto čím väčšie je upriamenie vedomia do budúcnosti, tým silnejšia je výzva prekročiť hranice „malej mysle“, ktorá sa považuje za vševediacu a má tendenciu fixovať sa k už „poznanému“.

Jedine zmyslové poznanie srdca nám umožňuje oslobodiť sa od obmedzení racionálnej mysle a prijať obrazy, ktoré k nám prichádzajú z budúcnosti. Srdce pracuje „tu a teraz“ a zhromažďuje to najlepšie z minulosti a kombinuje ho s novými možnosťami, ktoré vníma z budúcnosti. Srdce žije vo večnom čase a nekonečnom Priestore.

Ponímanie Minulosti, Prítomnosti a Budúcnosti ako troch oblastí Zástavy Mieru nám pomôže rozvinúť zmysel pre Večnosť a Nekonečnosť, vďaka čomu sa každý okamih života môže zmeniť na kozmický tanec v priestore nekonečného oceánu možností Vesmíru.

Pozdvihnime spoločne Zástavu Mieru a Kultúry ako symbol bezhraničného potenciálu a možností vedomia a srdca!

Stretneme sa 24. júna 2024 o 21:00 – každý vo svojom časovom pásme (a tiež každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do ďalšieho 24. dňa v mesiaci) zjednotení pod Zástavou Mieru a Kultúry.

Medzinárodná koordinačná skupina – Argentína, Austrália, Brazília, Taliansko, Nemecko, Rusko, Slovensko, USA

„Ani minulosť, ani prítomnosť nám nedovolia zvládnuť všetko to jarmo sveta. Iba budúcnosť v celej svojej ohnivosti nás prenesie k novým brehom. Bez budúcnosti sú hrdinovia a obnova nemysliteľní „.  (Ohnivý Svet II, 344)

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.6.2024 si môžete stiahnuť tu:

Obrázky ku aktuálnej téme si môžete stiahnuť vo veľkom rozlíšení tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *