Posted in Úryvky z denníkov E.I.Rerichovej

Zem ako „Archa Zrna a Nesmrteľnosti“

… Umocnený, nadmerný rozvoj intelektu privedie ľudstvo k otupeniu a zdivočeniu. Tak ako Civilizácia nemôže nahradiť Kultúru, tak brilantný intelekt…

Posted in Úryvky z denníkov E.I.Rerichovej

My ctíme veľký Ženský Počiatok

„… Vskutku, ak by ľudstvo neporušilo prejav Počiatkov, základy Bytia by si uchovali osnovu, ktorá prejavuje Krásu života. Kozmický Zákon…

Posted in Úryvky z denníkov E.I.Rerichovej

Nebol dôležitejší život ako teraz

… Moja Láska prebýva s Mojimi žiakmi a tí môžu vždy dostať okamžitú odpoveď, ak je srdečné úsilie dostatočne silné….

Posted in Úryvky z denníkov E.I.Rerichovej

Miesto a poslanie ľudstva

„… Avšak kým si ľudstvo neuvedomí svoje miesto a poslanie v Kozme, kým nebudú prijaté zákon reinkarnácie a zákon karmy…

Posted in Úryvky z denníkov E.I.Rerichovej

O voľbe Hlavy štátu

…Nikdy som sa nezaujímala o politiku a o formy vládnutia štátu, pretože nie je dôležitá forma, ale podstata, ktorá ju…