Posted in Ohnivý Svet, časť I.

O sebaovládaní

…Sebaovládanie je veľmi zložitá vlastnosť. Pozostáva z odvahy, trpezlivosti a súcitu. Odvaha by sa však nemala zmeniť na hnev, súcit…

Posted in Ohnivý Svet, časť I.

Hygiena myslenia а ohnivé „lieky“

Hygiena mysle musí byť duchovná i pozemská. Je potrebné uskutočňovať experimenty myslenia, ktoré je posilnené ohnivými „liekmi“. Je potrebné venovať…

Posted in Ohnivý Svet, časť I. Ohnivý Svet, časť III.

Podstata ohnivej imunity

„Podstatu ohnivej imunity opísal Zoroaster. Poukázal na to, že ľudia môžu – každým pórom kože – vyvolať ohnivé lúče, ktoré…

Posted in Ohnivý Svet, časť I.

Koniec Kali Jugy

Koniec Kali Jugy* napĺňajú klamstvá a tma. Musíte to pochopiť, aby ste sa nevysiľovali. Temným dňom sa nedá vyhnúť, ale…

Posted in Ohnivý Svet, časť I.

Oheň musí žiť

Oheň(Agni) musí žiť. Nečinnosť nie je pre oheň vlastnou. Energia vytvára energiu. Osobitne škodlivé je odpojiť človeka od jeho obvyklej…

Posted in Ohnivý Svet, časť I.

Hlavné nedorozumenie

No i tak hlavným nedorozumením zostáva, že ľudia sa pripravujú na smrť miesto toho, aby sa sami učili k životu….