Agni Jóga

Agni jóga je syntézou všetkých Jóg. Vo všetkých starodávnych hinduistických písmach sa predpovedala blížiaca sa Epocha Ohňa. Hovorí sa, že Agni – oheň, ktorý sa v rôznych stupňoch nachádza v základoch všetkých Jóg, vrcholne nasýti atmosféru našej planéty a všetky vetvy Jógy sa zlúčia do ohnivej syntézy. Vskutku, Agni Jóga je ohnivým krstom. (Listy Eleny I. Rerichovej I., s. 411)

Zlučujúcim a kľúčovým prvkom ohnivej syntézy je srdce:

Vidieť očami srdca, počuť hluk  sveta ušami srdca, vidieť budúce chápaním srdca, spomínať srdcom na akumulácie minulosti, tak treba ísť rýchlo cestou vzostupu. Tvorenie zahŕňa ohnivý potenciál a nasycuje sa skrytým ohňom srdca. Takto, na ceste ku Hierarchii, na ceste k Veľkej Službe, na púti Zlúčenia, syntéza je jediná jasná cesta srdca. Ako vyžarovať prejavené lúče, ak niet plameňa, ktorý je utvrdený v srdci? Práve vlastnosť magnetu je založená na srdci. Vyššie tvorenie je osnované týmto veľkým zákonom. Preto každé ukončenie, každé spojenie, každá veľká kozmická jednota prebieha v plameni srdca. Ako môžeme položiť základy veľkých stupňov? Skutočne, iba srdcom. Takto sa oblúky poznania spájajú v plameni srdca. Týmto si pripomenieme nádhernú príťažlivosť magnetu srdca, ktoré spája všetky veci. Skutočne, strieborná niť spojenia Učiteľa so žiakom, je veľkým magnetom srdca. Zjednotenie Učiteľa so žiakom utvrdzuje podstatu všetkých evolúcií.( Z knihy Srdce, hl.1)

Agni jóga sa zaoberá najvyššou ohnivou premenou všetkých centier*, ktoré nie je možné dosiahnuť mechanickými metódami, ale vyžadujú priamy vplyv, riadenie a ochranu Veľkého Učiteľa. Vysokú realizáciu Agni Jógy môže dosiahnuť človek, ktorý má mnohoročné ( rozumej – i niekoľko tisícročí, v rámci stoviek rôznych vtelení) duchovné akumulácie zhromaždené v strede Čaše*. Ďalšia vec, ktorá je charakteristická pre Agni Jógu je, že jej zavŕšenie musí byť dosiahnuté počas každodenného života, zatiaľ čo všetky ostatné Jógy (okrem Karma Jógy) vyžadujú izoláciu od bežného života, a teda nie sú vhodné pre súčasnú a budúcu evolúciu.

Láska, hrdinstvo, práca, tvorivosť, tieto končiare vzostupu, s ľubovoľným preusporiadaním, uchovávajú vzostupujúce úsilie. Aké množstvo doplňujúcich pojatí obsahujú v sebe! Aká je to láska bez obetavosti, hrdinstvo bez odvahy, práca bez trpezlivosti, tvorivosť bez sebazdokonaľovania! A nad všetkými týmito blahými cennosťami prevláda srdce. Bez neho budú najtrpezlivejší, najodvážnejší a najusilovnejší chladnými mohylami! Obťažkaní vedomosťami, no nie okrídlení, budú bezcitní bez srdca! Ťažko je, pokiaľ sa nedrží krok s Výzvou! Ťažko je, pokiaľ sa plne neriadi Hierarchiou! Ľudia sa snažia často sami pred sebou skryť svoje odmietnutie Hierarchie. Môžeš cestovateľ, úprimne priznať svoju pripravenosť nasledovať Hierarchiu? Možno je tvoja pripravenosť iba po prvú zákrutu, po prvý stupeň, tam kde môže pomôcť len Hierarchia? Nezabudneš na Ňu, práve v ťažkej chvíli, alebo si na Hierarchiu spomenieš iba v čase nadbytku? Už na začiatku učenia ste neraz žasli nad obrátením a odklonením i vašich blízkych. Môžete tak pochopiť všetok ten smútok ak je vidno, ako často na prahu žiak rýchlo uteká do lesa. Moja Ruka je neoblomná s tým, ktorý ide v plnej pripravenosti.“ (Z knihy Srdce, hl.75)

Utvrdiť sa srdcom v Učiteľovi je prvým predpokladom na ceste do Ohnivého Sveta. Bez tejto ohnivej podmienky nie je možné podísť k predpovedanej Bráne. Veď vedenie musí byť rozpoznané duchom a srdcom, pretože prijatie len Majstrovej Ruky, bez odovzdania srdca Majstrovi, nestačí. Je potrebné pochopiť zákon, ktorý zväzuje Učiteľa so žiakom, pretože bez prejavu úplného primknutia k Učiteľovi neprebieha spojenie. Úplné prijatie Vedenia si vyžaduje vedomý vzťah, pretože treba pojať a pocítiť v srdci teplo, ktoré vychádza z hlbín ducha. Je treba zvlášť vycítiť a naučiť sa rozpoznávať, čím je spojená podstata Majstra s podstatou študenta. Je teda potrebné pamätať na to, že vibrácie a Karma sú zväzujúcimi článkami na ceste do Ohnivého Sveta.( Z denníkov E.I.Rerichovej)

„Skutočne, nikde nie je tak ospevovaná láska ako na Východe, vo všetkých jej najjemnejších odtieňoch a vlastnostiach. Všetci Jógovia majú vo svojej osnove – lásku alebo oddanosť k zvolenému Ideálu. Najvyšší druh Jógy sa nazýva Jóga Lásky. V tejto Jóge Božský Počiatok preberá aspekt Milovaného alebo Milovanej, ​​pretože najsilnejšia forma lásky je vyjadrená v láske dvoch Počiatkov. To znamená, že všetka východná poézia je jediným hymnom lásky k Božskému Počiatku a to vo všetkých Jeho Aspektoch – od Nepoznateľného a Nevysloviteľného po obraz osobného Boha, Guru, Matky, Milovanej a Milovaného … Takže výučba Živej Etiky je výzvou k Láske, k službe spoločnému dobru, čo je vyššia forma lásky, pretože je zbavená egoistického citu. Láska k ľudstvu si vyžaduje úplné sebazaprenie a nezištnosť. Pretože ak láska k Milovanému prinesie odpoveď Milovaného, ​​potom láska k ľudstvu je korunovaná tŕňovou korunou.“ ( Z denníkov E.I.Rerichovej)


*Duchovné centrá človeka (Čakry)

*Čaša (Kalich) – energetické centrum, duchovné srdce človeka, symbol najvyššej sebaobetavosti a lásky, miesto, kde sa zhromažďujú najvyššie duchovné skúsenosti človeka

Pre bližšie vysvetlenie Epochy Ohňa, ohnivých transmutácií centier alebo ohnivej energie – viď články:

N.K.Rerich – Fiat Rex (tryptych) (Fiat Rex (триптих))

Pridaj komentár