Posted in E.P.Blavatska Obrazy N.K Rerich a ich popisy

Obraz „Zvestovateľ“ od N.K.Rericha

V roku 1924 Nikolaj Rerich vytvára obraz “Zvestovateľ” a 31. marca píše z Dárdžilingu: „Veľká zakladateľka Teosofickej spoločnosti E. P….

Posted in N.K.Rerich - preklady Obrazy N.K Rerich a ich popisy

Spaľovanie tmy

Na pozadí tmavomodrých ľadov a takmer úplnej tmy vidno niekoľko postáv. Prví traja – sú Učitelia Východu, v dlhých rúchach,…

Posted in Obrazy N.K Rerich a ich popisy Slovník pojmov

Matka Sveta

Osvietenie, 2-VIII-11 Už som vám Povedal, že Matka Sveta skrýva Svoje Meno. Už som vám Ukázal, ako Matka Sveta zakrýva…