Posted in Na prahu Nového Sveta Úvod do Živej Etiky

NA PRAHU NOVÉHO SVETA časť I.

Milí čitatelia, nasledujúce riadky Vám prinášajú preklad prvej časti knihy „Na prahu Nového Sveta“ od autora E.I.Rerichovej. Prvá časť knihy…

Posted in Na prahu Nového Sveta Úvod do Živej Etiky

NA PRAHU NOVÉHO SVETA časť II.

Od tejto chvíle Elena Ivanovna Rerichová nastúpila na cestu hrdinskej tvorby, ktorá pokračovala po celý jej zostávajúci život. Táto cesta…