Preklad úvodnej kapitoly knihy E.I.Rerichovej – Na prahu Nového sveta, ktorý bol napísaný riaditeľkou Múzea N.K.Rericha v Moskve – Ľudmilou V. Šapošnikovou.
Tretia časť prekladu sú úryvky z denníkov E.I.Rerichovej, ktoré sú súčasťou rovnomennej knihy.