Posted in Kozmologické zápisky E.I.Rerichovej

Očistený Mesiac

… Mesiac sa však teraz prejavuje ako nová Kozmická planéta, pretože Mesiac sa oslobodil od smrtiaceho lúča a aury Nepriateľa…

Posted in Kozmologické zápisky E.I.Rerichovej

Nová Planéta

… Planéta Igurion – naša vzdialená planéta – sa už dostatočne zhmotnila, aby mohla prijať niektorých z obyvateľov Zeme. Mars…