Posted in Jurij N. Rerich

Jurij N. Rerich – Rady na každý deň

Zapísala Birute Valušite v Moskve v rokoch 1958-1959: – Treba zabudnúť na všetku minulosť a netreba premýšľať o pričinených krivdách,…

Posted in Jurij N. Rerich

21.5. – Deň odchodu Jurija N. Rericha

Jurij N. Rerich (16.8.1902 – 21.5.1960) bol starším synom Nikolaja Konstantinoviča Rericha a Eleny Ivanovny Rerichovej. Vo svojom čase bol…