Jóga Lásky

Pripomeňme si, že najväčšie ľudské úspechy vo všetkých oblastiach tvorivosti a poznania boli dosiahnuté vzplanutím lásky, oduševňujúcej do práce a hrdinstiev. Vskutku, duchovne mŕtvy je ten, kto je zbavený tohto…

Continue Reading Jóga Lásky