Posted in Karty ku 24.dňu v mesiaci Zástava Mieru - Banner of the Peace

24. apríl 2024 – Deň Učiteľa

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,  15. apríla 2024 sme si pripomenuli 89. výročie podpísania Rerichovej Dohody. Táto zmluva navrhnutá…

Posted in N.K.Rerich - preklady Zástava Mieru - Banner of the Peace

Z eseje N.K.Rericha „Zástava Mieru“

Požiadali nás, aby sme zozbierali, kde sa nachádzajú znaky našej Zástavy Mieru. Ukázalo sa, že znak Trojice je rozšírený po…

Posted in Úryvky z listov E.I.Rerichovej

Kult Ura – Kult Ohňa Lásky a Krásy

„…Celý vesmír je udržiavaný, žije a tvorí len láskou a čím je táto Láska vyššia a čistejšia, tým dokonalejšie sú…