Posted in Úvod do Živej Etiky

Popoludnie s Agni Jógou alebo Živou Etikou

Drahí priatelia, dostali sme nádhernú príležitosť – a s radosťou zdieľam možnosť sa s niektorými z vás stretnúť osobne na…

Posted in Úvod do Živej Etiky

O princípoch duchovnej praxe Agni Jógy

E.I.Rerichová O účeloch, metódach a základných princípoch duchovnej praxe Agni Jógy … Moja Láska prebýva s Mojimi žiakmi a tí…

Posted in Odporúčané články Slovník pojmov Úvod do Živej Etiky

Ako začať s Agni Jógou alebo Živou Etikou

Ako Učenie Života v celej svojej komplexnosti, Agni Jóga dáva rady hlavne na príkladoch života podľa toho, ako vznikajú špecifické…

Posted in Odporúčané články Slovník pojmov Úvod do Živej Etiky

Agni Jóga

Veľkí Učitelia – naši Starší Bratia, ktorí už dávno ukončili svoju evolúciu na Zemi a sú na nepomerne vyššej úrovni…

Posted in Na prahu Nového Sveta Úvod do Živej Etiky

NA PRAHU NOVÉHO SVETA časť I.

Milí čitatelia, nasledujúce riadky Vám prinášajú preklad prvej časti knihy „Na prahu Nového Sveta“ od autora E.I.Rerichovej. Prvá časť knihy…

Posted in Na prahu Nového Sveta Úvod do Živej Etiky

NA PRAHU NOVÉHO SVETA časť II.

Od tejto chvíle Elena Ivanovna Rerichová nastúpila na cestu hrdinskej tvorby, ktorá pokračovala po celý jej zostávajúci život. Táto cesta…

Posted in Úvod do Živej Etiky

Tri kľúče

Výňatok z denníkov E.I.Rerichovej. „Tri kľúče“ je nádherný text venovaný autorkou mladým ľuďom – a nielen nim. Denníky vyšli prvýkrát…