Posted in Odporúčané články Slovník pojmov

O stránke

Agni jóga alebo Živá etika je filozofické a morálno-etické Učenie dané ľudstvu pre orientáciu v súčasnej zložitej dobe, ktorá sa…

Posted in Odporúčané články Slovník pojmov Úvod do Živej Etiky

Ako začať s Agni Jógou alebo Živou Etikou

Ako Učenie Života v celej svojej komplexnosti, Agni Jóga dáva rady hlavne na príkladoch života podľa toho, ako vznikajú špecifické…

Posted in Články a preklady Odporúčané články

Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie

L.V. ŠAPOŠNIKOVÁ, Riaditeľka múzea N.K. Rericha v Moskve, Akademik Ruskej akadémie prírodných vied a Ruskej akadémie vied VEĽKÝ ZÁKON VESMÍRU…

Posted in Odporúčané články Slovník pojmov Úvod do Živej Etiky

Agni Jóga

Agni jóga je syntézou všetkých Jóg, spájajúca najvyššie duchovné poznanie Východu so súčasným empirickým poznaním Západu. Vo všetkých starodávnych hinduistických…