Posted in Odporúčané články Slovník pojmov

O stránke

Agni jóga alebo Živá etika predstavuje syntézu najlepších duchovných skúseností starovekého Východu a vedeckého poznania Západu. Preto má toto Učenie…

Posted in Odporúčané články Slovník pojmov Úvod do Živej Etiky

Ako začať s Agni Jógou alebo Živou Etikou

Ako Učenie Života v celej svojej komplexnosti, Agni Jóga dáva rady hlavne na príkladoch života podľa toho, ako vznikajú špecifické…

Posted in Články a preklady Odporúčané články

Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie

L.V. ŠAPOŠNIKOVÁ, Riaditeľka múzea N.K. Rericha v Moskve, Akademik Ruskej akadémie prírodných vied a Ruskej akadémie vied VEĽKÝ ZÁKON VESMÍRU…

Posted in Odporúčané články Slovník pojmov Úvod do Živej Etiky

Agni Jóga

Veľkí Učitelia – naši Starší Bratia, ktorí už dávno ukončili svoju evolúciu na Zemi a sú na nepomerne vyššej úrovni…