Posted in Odporúčané články Slovník pojmov

O stránke

Agni jóga (Živá etika) je filozofické a morálno-etické Učenie dané ľudstvu pre orientáciu v súčasnej zložitej dobe, ktorá sa niekedy…

Posted in Odporúčané články Slovník pojmov

Agni Jóga

Agni jóga je syntézou všetkých Jóg, spájajúca najvyššie duchovné poznanie Východu so súčasným empirickým poznaním Západu. Vo všetkých starodávnych hinduistických…

Posted in Články a preklady Odporúčané články

Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie

L.V. ŠAPOŠNIKOVÁ, Riaditeľka múzea N.K. Rericha v Moskve, Akademik Ruskej akadémie prírodných vied a Ruskej akadémie vied VEĽKÝ ZÁKON VESMÍRU…