Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie

ŽIVÁ ETIKA – IMPULZ KOZMICKEJ EVOLÚCIE VEĽKÝ ZÁKON VESMÍRU Vo vesmíre pôsobí množstvo veľkých, významných ale i jednotlivých, čiastkových zákonov. Veľké zákony obopínajú obrovské vesmírne priestranstvá a čiastkové ​​sa týkajú…

Continue Reading Živá Etika ako tvorivý impulz vesmírnej evolúcie