Ohnivý Svet

Ohnivý Svet je jedným z najvyšších stupňov sfér svetov v evolučnom reťazci našej planéty. (Listy Eleny Rerichovej I., s. 428)

Je chybou si myslieť, že Ohnivý Svet je iba odrazom pozemského sveta. Pretože zatiaľ čo vrstvy Jemnohmotného Sveta predstavujú odrazy pozemských vrstiev, v Ohnivom Svete existujú vrstvy, ktoré zachovávajú pozemské sféry v ich evolučnom raste. V týchto vrstvách sú vyznačené všetky prúdy a možnosti evolúcie. Nie sú len Pokladnicou záznamov o priestore, ale sú i Kozmickým Laboratóriom.
Takéto vrstvy obsadzujú tie najjemnejšie sféry. Vzostup človeka závisí od jeho príťažlivosti k týmto sféram. (Ohnivý Svet III., čl.319)

Iskry a iné manifestácie svetla produkujú veľkú časť pojivového tkaniva s Jemnohmotným Svetom. Ak je ohnivé napätie silné, je možné si všimnúť i iskry, ktoré vychádzajú z úst a očí. Možno si položiť otázku, či ide o elektrický jav. V odpovedi treba povedať, že sú to skôr fochatické* prejavy, ktoré súvisia s energiou Ohnivého Sveta. Teda tí, ktorí nemajú oči a uši zanesené nevedomosťou, môžu pozorovať veľa nielen z Jemnohmotného, ​​ale i Ohnivého Sveta. Človek si nesmie v sebapodceňovaní myslieť, že pre nás na Zemi je Ohnivý Svet neprístupný. Závety hovoria, že niektoré osobnosti sa bez osobitého učenia odrazu a priamo priblížili k najohnivejším Vrcholom. Každé náboženstvo spomína takéto tvrdenia. (Ohnivý Svet I., čl.420)

Môže ľudský jazyk vyjadriť to, čo presahuje pozemské vyjadrenie? Napriek tomu by ľudia mali premýšľať o Ohnivom Svete. Mali by si Ho predstavovať ako najvitálnejší Svet a Svet najoprávnenejší k vedeniu; inak sa v zmätených predstavách nebudú môcť k Nemu priblížiť ako ku súdenému. Úcta k Jedinému Svetlu je rovnako prirodzená ako myšlienka o Jedinom Otcovi. Ľudia sú rovnakí vo svojom ohnivom zrne, avšak fyzický atavizmus ich stavia do rôznych vzdialeností od Pravdy. No vyššie ohne stoja nad všetkými deleniami. Prečítajte si o najrôznejších víziách Ohnivých Bytostí vo všetkých krajinách sveta a nájdete v nich rovnaké znaky a výsledky. Vskutku, všetky rozdiely medzi národmi sa rozpadajú pred Vyšším Svetom. Ľudia rovnako načúvajú dychu Vyššieho Sveta. Rovnako sa chvejú srdcom i telom. Rozumejú Hlasu Posla Svetla. S ťažkosťami sa navracajú do obyčajného pozemského stavu. Takéto prejavy a extáza ducha pri kontakte s Vyššou Bytosťou sú nezabudnuteľné pre všetkých rovnako. Netreba zabúdať, že najrozmanitejšie národy vnímali Vyššie Bytosti v rovnakých obrazoch. Neznamená to znak Jednoty Svetla a Hierarchie Dobra?
Takto je potrebné prijímať Ohnivý Svet srdcom i mysľou. Je potrebné vnímať, že odtiaľ vychádzajú prejavy všetkých vnukutí. Statoční tvorcovia a pracovníci môžu dosvedčiť, že odtiaľ prichádzajú najlepšie riešenia. Rovnako ako silné dynamo, aj Ohnivý Svet vydáva lejak najlepších receptúr. Mali by sa nielen používať, ale aj o nich svedčiť najlepšími slovami. Takto sa môžeme ohňami srdca spojiť s Najvyšším Svetlom. A nebude to domýšľavosť, pretože Svetlo nepozná žiadne prekážky. (Ohnivý Svet I., čl.604)

Ohnivý svet je predovšetkým v nás samých – už len rozpoznať jeho obydlie! Tak v okamihu pochybností, či je možné spoločenstvo s Ohnivým Svetom, treba pamätať na jeho prítomnosť vo všetkom. (Ohnivý Svet I., čl.354)

Ohnivý svet má svoje vyjadrenie pod menom psychická energia. (Ohnivý Svet III., čl.440)

*Fochat – najjemnejšia ohnivá energia.

N.K.Rerich – Lumen Coeli (Svetlo Nebeské), (Свет Небесный, 1931)
1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *