Jurij N. Rerich – Rady na každý deň

Zapísala Birute Valušite v Moskve v rokoch 1958-1959:

– Treba zabudnúť na všetku minulosť a netreba premýšľať o pričinených krivdách, len aby bolo možné spolupracovať. Aj národ by mal zabudnúť na svoje minulé krivdy. Budúcnosť je svetlá, treba jej priniesť všetko.

– Treba preklenúť most do budúcnosti a neohliadať sa späť. Ak ste urobili chybu, popremýšľajte, ako ste mali konať a urobte tak nasledujúci raz. Neľutujte minulosť. Ako sa menia vzťahy, mení sa aj aura.

– Pre rozvoj myslenia treba každý deň uchopiť nejaký problém a pozrieť sa naň zo všetkých strán a porovnať ho s inými problémami. Poraďte to aj ostatným.

– Treba študovať psychickú energiu, pozorovať jej prejavy, zapisovať si ich.

– Treba dbať na to, aby každý, aj ten najmenší skutok bol vedomý. Ak beriem knihu alebo načahujem po ňu ruku, treba to robiť vedome.

– Treba si stanoviť vlastný vnútorný rebríček hodnôt alebo pravidlá správania, aby ste vedeli, čím sa máte riadiť.

– ŽIVÁ ETIKA – je normou správania, ktorá je uplatňovaná v živote.

– Vyhraďte si niekoľkokrát denne čas na mlčanie v duchu, v tichu otvorte svoje srdce Pokynu Učiteľa. Niekedy svojimi túžbami zahradzujeme hlas Učiteľa.

– Ak sa náhodou objaví nová myšlienka, nová nálada alebo skúsenosť, je potrebné si ich zapísať, nato sa sa objaví konkrétna odpoveď v živote. Je treba byť obzvlášť pozorný k opakujúcim sa myšlienkam.

– Večer sa treba zamyslieť nad tým, čo ste dnes urobili podľa Učenia. Nie nad tým, čo je už podľa vašej prirodzenosti v súlade s Učením, ale nad tým, čo ste urobili podľa Učenia napriek svojej prirodzenosti.

– Najdôležitejšia je vytrvalosť vo všetkom. Mnohé dobré začíname, ale nedokončujeme.

– Keď sa človek začne zaujímať o Učenie, dochádza akoby ku zhusteniu tieňov. U každého človeka  sa silnejšie vyjavujú jeho nedobré vlastnosti. Rovnako tak, keď človek obrába pôdu, nachádza burinu. Dochádza k úplnému prehodnoteniu. Preto treba poznať svoju cestu a napracovať trpezlivosť.

– Najsrdečnejšou besedou – je rozhovor tvárou v tvár. Takto sa radi rozprávajú ľudia na Východe. Netreba čítať spoločne, ale oddelene a potom sa podeliť.

– Nie je potrebné sa dožadovať, prikazovať druhému, ale vyjadrovať sa tak, aby ten druhý pochopil. Nájdite formu, ktorú ten druhý prijme.

– Presviedčajte osobným príkladom.

– Je dôležité voliť slová tak, aby ste nezvyšovali sebectvo druhého, tak namiesto pomoci môžete vec zhoršiť.

– Ten, kto vedie, musí mať cit pre to, aby videl, či má druhý dostatok ohňa a sily pokračovať. Každý, kto prichádza, si prináša svoje bremeno – karmu. Skôr než sa človek pridá, treba vedieť, kto je.

– Čo treba robiť? Vezmúc na vedomie súčasné podmienky a možnosti sa treba snažiť hovoriť zrozumiteľným jazykom.

– Je potrebné vplývať na okolie pomocou vedy, umenia, morálky a pozdvihovať entuziazmus a hrdinstvo. Je potrebné podporovať nadšenie vo všetkom a vždy, pokiaľ je zamerané na spoločné dobro.

– Západní filozofi vyslovujú vysoké slová, ale žijú obyčajný život. Z tohto dôvodu Západ neuspieva. Naopak, Východ okamžite uplatňuje v živote.

– Západným spôsobom sa len ťažko dá oslobodiť od vlastných chýb. Západ radí pokánie, ale to – nie je cieľom. Východ o chybách nepremýšľa, ale okamžite, celou svojou bytosťou, sa snaží žiť tak, ako sa má.

Jurij N. Rerich (vpravo) spolu s otcom, Nikolajom K. Rerichom počas expedície po Centrálnej Ázii (1924-1928)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *