O sebaovládaní

…Sebaovládanie je veľmi zložitá vlastnosť. Pozostáva z odvahy, trpezlivosti a súcitu. Odvaha by sa však nemala zmeniť na hnev, súcit by nemal hraničiť s hystériou a trpezlivosť by nemala byť pokrytectvom. Takto ťažké je sebaovládanie, ale pri vstupe do Vyšších Svetov je nevyhnutne potrebné. Človek by mal veľmi starostlivo rozvíjať túto syntetickú vlastnosť… Približujúc sa k Svetlu, človek musí niesť svoju lampu nerozliatu. Takúto dokonalosť, ukazujúcu cestu, treba nadobudnúť v telesnom stave. Preto si skúsení ľudia žiadajú skúšky, inak – na čom utvrdíme našu silu? Nech každé pozemské konanie má na pamäti vyššiu cestu. Nech môže byť každá myšlienka zopakovaná pred Ohnivým Svetom.

Ohnivý Svet, č.1, 634

N.K.Rerich – Aj my prinášame svetlo (И мы приносим свет, 1922)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *