Čo ma zaujalo. Kľúčové rady Živej Etiky pre použitie v živote.


Každá myšlienka je daná ľudstvu pre jej uskutočnenie. Inak, načo ňou nasycovať priestranstvo? Nedostatok uskutočňovateľov sťažuje tvorenie. Každá myšlienka, ktorá nasycuje vedomia, si musí nájsť vykonávateľov. Veľký duch je tvorcom a každá myšlienka musí vstúpiť do života. Životná činnosť je uplatnením myšlienok veľkých tvorcov. Preto keď sa ľudstvo nasýti uplatnením mysle, bude možné utvrdiť, že všetky princípy vyšších dimenzií sa prejavili v aktuálnosti. Fenomén posunu je teda úmerný uvedeniu myšlienok do života. Posun spôsobí iba snaha o životné konanie. A evolučný stupeň sa skladá mysľou tvorcov a jej životným uplatnením !

(Nekonečnosť II., hl.776)


„… Čas je v súčasnosti tak hrozný, tak nebezpečný, lebo vskutku, prebieha posledný boj medzi Svetlom a tmou a preto sa musí každý čestne a pevne rozhodnúť, v ktoré rady vojakov a na akú stranu sa zaradí. Každý by si mal skontrolovať svoju duchovnú batožinu a rozhodne stáť na jednej alebo druhej strane. Musí si vybrať, pretože inak, okrem rozkladu sa nič iné nezdarí. Naša cesta je cestou, ktorú naznačujú všetci veľkí Majstri, cesta duchovnej premeny, cesta rozvoja srdca – bez akejkoľvek mágie a násilných metód “… Veru, neexistuje žiadna vlažná, stredná cesta, keď Meč Svetla reže tmu.“

( Z listu E.I.Rerichovej, 12.12.1934)


0

Site Footer

Sliding Sidebar