Kľúčové rady

Čo ma zaujalo. Kľúčové rady Živej Etiky pre použitie v živote.


Každá myšlienka je daná ľudstvu pre jej uskutočnenie. Inak, načo ňou nasycovať priestranstvo? Nedostatok uskutočňovateľov sťažuje tvorenie. Každá myšlienka, ktorá nasycuje vedomia, si musí nájsť vykonávateľov. Veľký duch je tvorcom a každá myšlienka musí vstúpiť do života. Životná činnosť je uplatnením myšlienok veľkých tvorcov. Preto keď sa ľudstvo nasýti uplatnením mysle, bude možné utvrdiť, že všetky princípy vyšších dimenzií sa prejavili v aktuálnosti. Fenomén posunu je teda úmerný uvedeniu myšlienok do života. Posun spôsobí iba snaha o životné konanie. A evolučný stupeň sa skladá mysľou tvorcov a jej životným uplatnením !

(Nekonečnosť II., hl.776)


„… Čas je v súčasnosti tak hrozný, tak nebezpečný, lebo vskutku, prebieha posledný boj medzi Svetlom a tmou a preto sa musí každý čestne a pevne rozhodnúť, v ktoré rady vojakov a na akú stranu sa zaradí. Každý by si mal skontrolovať svoju duchovnú batožinu a rozhodne stáť na jednej alebo druhej strane. Musí si vybrať, pretože inak, okrem rozkladu sa nič iné nezdarí. Naša cesta je cestou, ktorú naznačujú všetci veľkí Majstri, cesta duchovnej premeny, cesta rozvoja srdca – bez akejkoľvek mágie a násilných metód “… Veru, neexistuje žiadna vlažná, stredná cesta, keď Meč Svetla reže tmu.“

( Z listu E.I.Rerichovej, 12.12.1934)


„… Celý Kozmos sa udržuje, žije a tvorí práve prostredníctvom lásky a čím vyššia a čistejšia je táto Láska, tým dokonalejšie sú formy, ktoré vytvára. Všetci Veľkí Učitelia prejavovali hlboké pochopenie Lásky a jej kozmického významu ako tvorivej sily na všetkých úrovniach Existencie. Je veľkým stimulom, pákou a centrom, okolo ktorého sa všetko točí … Láska je darom Vyšších Svetov „… „… Niekto povedal, že Dejiny kultúry sú Dejinami Lásky. A mal hlbokú pravdu, pretože Kult Ura je vo svojom jadre Kult Ohňa alebo Lásky ku Kráse stvorený tou istou Láskou. V ohni lásky sa zušľachťujú všetky sily ľudského Ducha. Je to láska, ktorá odhaľuje najjemnejšie vlastnosti človeka, ktoré mu otvárajú Brány Poznania Nadpozemského Sveta, Sveta Vyššieho „…

( Z listu E.I.Rerichovej, 16.08.1944)


„Boj za pravdu je sejbou dobra. Krása žije v každom boji proti klamstvu, pokrytectvu, nespravodlivosti a nevedomosti. Vie niekto, ako a kde dozrejú plody hrdinského boja? A koho budú živiť? A aké záhrady vykvitnú zo semien dobra a práce?”
Ale blahovôňa bude liečivá.
A nám neprináleží posudzovať, kde bude obzvlášť potrebná.
Býva i ťažko. O tom je boj. O tom je bitva. A opäť je radosťou, ak sú súpermi tí, ktorí nimi mali byť. Urputný je boj, neodvolateľná je hliadka!
Dávno je povedané: „Ak si ustal, začni znova. Ak si unavený, začni znova a znova.“

N.K.Rerich – Boj (Úryvok z denníka)


… Buďte odvážni a pevní. Nenechajte sa odradiť odhalením tvárí. Odhalenie tvárí je veľká škola života. Vo všetkých učeniach je zapísaný symbol vypitia misky jedu všetkými nositeľmi Svetla.
Údery temnoty sú potrebné na zaiskrenie zábleskov Svetla.
Buďte odvážni! Buďte pevní, priatelia moji! Nenechajte sa zmiasť žiadnymi netvormi.
Bolo povedané: „Treba sa učiť z príkladov útokov“ …

(Z listu E.I.Rerichovej, 1935)


„… Rovnováha počiatkov je základom Bytia, porušenie tohto zákona vedie k záhube. A teraz Veľkí Učitelia budú potvrdzovať ženu. Preto nadchádzajúca éra bude nielen érou Veľkej Spolupráce, ale aj epochou žien. Na Východe je táto éra označená érou Maitreji, alebo Veľkého Súcitu a zvestovania Matky Sveta „…

(Z listu E.I.Rerichovej, 1935)


2