Žijeme v čase obrovského významu

Nárast intenzity vĺn Kozmického Ohňa bude rýchlo pokračovať. Kto to ustojí? Všetko slabé zhorí. Sila lúčov Vladyky tisíckrát vzrastie a pokryje celú Zem od okraja po okraj. A Jeho Tvár v týchto Lúčoch bude odhalená mnohým. Matka Sveta zaplaví planétu Svojimi Lúčmi a spojí ich s Lúčmi Vladyky Majtreji. Pripravte sa na zanechanie pozemských záležitostí. Duchovný zbroj bojovníkov Svetla sa premení a zažiari mocou Lúčov a Ohňov, ktoré vychádzajú od Matky Sveta a Vladyky Majtreji. Utvrdí sa ich moc. Srdcom možno prijať Svetlo-Oheň. Buďte pripravení. Stanovený je moment a je bleskurýchly svojou rýchlosťou. Upozorňujeme vás, aby ste nestratili rovnováhu. Bude zmätok. Moji budú podobní Stĺpom alebo Vežiam Svetla a budú útočiskom zástupov. Kto pomôže nepokojným davom a objasní im kozmickú povahu okamihu? Ponáhľajú sa za spásou k tým, ktorí podobní útesom Svetla, budú stáť uprostred spenených vĺn (a príboja) kozmických vĺn, týčiaci sa nad všeobecným zmätkom davov. Moje útesy, veže ducha, stĺpy Svetla príjmu moc upriamených Lúčov, stanúc akoby rozdeľovačmi priestorového napätia ohnivých vĺn, prijímajúc ich prvý príboj alebo nápor. Ťažký čas, hrozný čas, veľkolepý čas, nádherný čas, žiarivý čas pre vidiacich a tých, ktorí očakávajú Príchod. A šťastie a radosť pre mojich blízkych. Prikazujem im, aby zostali v napätí plnej pripravenosti. Chvíľa je vše-planetárna, má mimoriadny význam. Možno sa obrátiť k davom pre upokojenie zmätenia a objasnenie. Kto druhý sa toho môže zhostiť? Prvou podmienkou je úplná rovnováha a pokoj v duchu. Aj my sme pripravení v Pevnosti a naša rovnováha je neochvejná. Sme pripravení na všetky plány. Veľké je Očakávanie v pripravenosti napätia ducha. Čas súdu i rozhodnutí. Avšak súdiť – bude každý seba a sám bude tým, kto vynesie súd i príhovor obhajoby. Príjme Ma alebo odmietne – tak rozhodne o svojom údele. Tma vo Mne nič nemá, a preto nebude mať s čím prísť. Ale tí, ktorí vo mne majú, podídu. Pomôžte im priblížiť sa ku Mne, hoci by mali v sebe iba iskry. Váš Ochranca, Priateľ a Otec, sa Premení a Stane sa Vladykou Majtreja, ale Zostane vám rovnako blízkym a dostupným, ako Bol (ako predtým), pretože Pozná vašu lásku a oddanosť a vašu pripravenosť pomôcť. Naznačujem, aby ste sa spojili okolo zástavy Vladyky Majtreji.

Hrany Agni Jógy 1962, hl.093

Svjatosav N. Rerich – Hrdinstvo (Dosiahnutie „Sadhu*“) (Подвиг (Достижение садху), 1938)

*Sadhu (wiki) – (sādhu (muž), sādhvī alebo sādhvīne (žena)), hláskované saadhu, je náboženský asketik, jogín alebo akákoľvek svätá osoba v hinduizme a džinizme, ktorá sa zriekla svetského života.

Doslova to znamená ten, kto praktizuje ″ sádhanu ″ alebo uprene sleduje cestu duchovnej disciplíny. Sādhu sa výhradne venuje meditácii a kontemplácii, aby dosiahol mokṣa (oslobodenie od kolobehu smrti a znovuzrodenia). Sādhu často nosí jednoduché oblečenie, ako napríklad šafranové oblečenie v hinduizme, biele alebo nič v džinizme, ktoré symbolizuje ich sannyāsa (vzdanie sa svetského majetku).

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *