Rozlišujte starý svet od nového

Hlavne, nerozdeľujte svet na severný a južný, ani na západný a východný, ale všade rozlišujte starý svet od nového. Starý svet sa tiesni vo všetkých kútoch planéty a nový svet sa rodí všade mimo hraníc a podmienok. Starý a nový svet sa líšia vo vedomí, ale nie vo vonkajších znakoch. Na veku a podmienkach nezáleží. Červené zástavy často zdvíhajú ruky starého sveta plné predsudkov. V osamelosti sa často bije srdce plné zábleskov Nového Sveta. Bez akejkoľvek zhovievavosti sa pred našimi očami svet rozdeľuje. Neobratne, no plné odvahy rastie nové vedomie. Napriek skúsenostiam, stará myseľ zaniká. Neexistujú žiadne sily, ktoré by dokázali zadržať oceán nového sveta. Je nám ľúto zbytočného plytvania energie dožívajúcim vedomím. A usmievame sa nad odvážnosťou tých, ktorí si uvedomujú svoje právo šíriť nové duchovné dosiahnutia. Každá chyba urobená pre Nový Svet sa zmení na kvietok odvahy. Každý trik balzamovania starého sveta zostane ostrovom hrôzy. Starý svet odmietol Matku Sveta, nový začína cítiť Jej prekrásny závoj.

Agni Jóga, hl.55

N.K.Rerich – Najväčšia i Najsvätejšia Tanglha* (Величайшая и святейшая Тангла, 1929)

*Tanghla – Nyenchen Tanglha, jedno z najznámejších a najposvätnejších pohorí Tibetu, s rovnomenným najvyšším vrchom, 7,162 vysokým, približne 100km severozápadne od Lhasy.

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *