Prúd Evolúcie je nezastaviteľný

Okolitá očividnosť je tak ďaleká od reálnosti všetkých svetov, zlúčených neoddeliteľne v jedno, v pevnom zväzku ako priateľ s priateľom. Je nemožné poznávať hmotný svet oddelene od ostatných dvoch(1), lebo takéto poznanie sa ukáže ako jednostranné a nepresné. A študovanie všetkých troch nie je dovolené popieraním neviditeľných dvoch. Túto prekážku bude nutné čoskoro odstrániť a jej zničenie sa uskutoční pomocou vedy, tej istej vedy, ktorá teraz tieto svety popiera. Od faktov budúcich objavov nie je možné nikam ujsť. Nové aparáty (2) umožnia zachycovať jemné energie a zvecňovať podoby Jemného sveta. Neviditeľnosť sa stane viditeľnou. Horliví popierači sa budú musieť vyrovnať s faktami vedy. No oni nehýbu svetom a nebude im patriť ani pocta vedeckého prieniku do Jemného sveta. Čas je už blízko. Bude to čas veľkej revolúcie v oblasti vedeckých poznatkov. Silný prúd evolúcie nezastaví nič. Ako voda preniká do všetkých podloží, ktoré ležia pod úrovňou jej hladiny, tak veľký prúd Kozmickej Evolúcie, prichádzajúci zhora, zaplaví všetky pozemské roviny a nížiny a premení život na Zemi. Termíny tejto premeny sú blízke.  

(1) Astrálny a Mentálny (alebo Jemnohmotný a Ohnivý) svet; (2) Noví ľudia, ľudské energetiky

Úryvok z knihy: Hranice Agni Jógy 1968, hl.326

N.K.Rerich – Biele kone (Белые кони, 1925)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *