Proces poznávania človeka

Proces poznávania človeka je ťažký nielen preto, že je trpký, ale i preto, že pri oboznamovaní sa s podstatou ľudskej prirodzenosti sa treba naučiť neodsudzovať. Každý Veľký Učiteľ, ktorý prišiel na svet, sa Stretával s nedokonalosťami ľudí, no poznajúc ich a kvôli nim bolestne strádajúc, nikdy nikoho Neodsudzoval. Podľa tohto príkladu sa učme poznávať človeka bez toho, aby sme ho súdili. Bude treba vidieť veľa trpkosti, pochádzajúcej z krutosti, bezcitnosti a všetkých ostatných vlastností ľudskej prirodzenosti v živote a zakúsiť ich vplyv na seba, no napriek tomu by ste nemali dopustiť odsúdenie. Vedieť, porozumieť a dokonca i argumentovať neznamená odsúdiť. Siedmi, Stojaci na Stráži planéty a jej národov, Nesú vo Svojom Srdci veľkú lásku k ľuďom. Láska a odsúdenie sú nezlučiteľné. Preto i napriek pobúreniu a rozhorčeniu nad nevedomosťou a krutosťou dvojnožcov, Oni vôbec Neodsudzujú. Iba láska a súcit môžu vytesniť zo srdca túžbu súdiť. Odsúdenie je nahradené poznaním a láskou k nevedomým a nepresvetleným ľuďom. Iba vo vzťahu k vedomým služobníkom tmy a hierarchii zla je toto neaplikovateľné, pretože oni sú už odsúdení kozmickou spravodlivosťou.

Hranice Agni Jógy

N.K.Rerich – Ohne Víťazstva ( Strážne ohne na vežiach Gobi) (Огни победы (Дозорные огни на гобийских башнях), 1940)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *