24. apríl 2024 – Deň Učiteľa

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

 15. apríla 2024 sme si pripomenuli 89. výročie podpísania Rerichovej Dohody. Táto zmluva navrhnutá a vyhlásená Nikolajom Rerichom ako Medzinárodná Dohoda o Ochrane Kultúry v čase vojny a mieru.  V apríli 2025 si pripomenineme 90. výročie podpísanie tejto významnej Dohody.

Mier je slovo, na ktoré sa bežne odvolávajú ľudia dobrej vôle po celom svete. Nevzťahuje sa len na to, čo zamýšľame vykonať v našom osobnom živote: dosiahnutie vnútorného mieru, riešenie nezhôd v našich rodinných a spoločenských kruhoch, mier v národe a medzi národmi. Pripomína nám i neustálu prítomnosť vedomí tých Veľkých Bytostí, ktorí sami sú stelesnením Mieru a Kultúry a sú nám po veky vzorom a pomocou pri nastolení rovnakých vysokých kvalít života v našom zemskom kontinuu.

Čo je to Mier?

Mier je korunou spolupráce. Poznáme veľa rovnocenných pojmov – spolupráca, združenie, občina, družstvo – tie isté srdečné, zjednocujúce základy, sťa majáky v tme. (Občina, 272)

Mier je vo svojej podstate nastolenie správnych ľudských vzťahov, syntetického a vše-obsahujúceho vzťahu, výslednicou ktorého je vzájomná spolupráca medzi ľuďmi, harmonická súhra medzi jednotlivými planetárnymi centrami a láskyplného pochopenia všeobecného Božieho Zámeru, ktorý neustále vplýva na ľudstvo a uskutočňuje Evolúciu všetkého živého.

Nikolaj Rerich takmer 20 rokov nepretržite pracoval na vytvorení Dohody a pracoval so silnou “mantrou”, ktorá tvorila dynamický a nerozlučný vzťah medzi dvoma hlavnými duchovnými kvalitami obsiahnutými v Dohode, a to MIEROM a KULTÚROU.

Slovo Kultúra, ako uviedol Rerich, pochádza zo sanskrtu a znamená Uctievanie Svetla– Najvyššieho Svetla evolúcie pre ľudstvo.

V roku 1931 Rerich napísal:” V prvom rade, slovo Kultúra znamená KULT-URa, Kult Svetla.”(Ur – svetlo sanskr.)

Cicero, najslávnejší rečník Rímskej ríše, ktorý žil 100 rokov pred Kristom, použil latinské všeobecne známe slovo Cultura (zvyčajne sa ním označovalo kultivovanie pôdy) ako metaforu na označenie Kultivácie Duše alebo Cultura Animae – najvyššej možnej idey rozvoja človeka.

Čo znamená Kultúra v Učení Živej Etiky?

1.Kultúra je SVETLO, Osvietenie. Toto si uvedomili a úplne realizovali Veľkí Učitelia. Je to Osvietenie mysle a srdca a opak tmy a nevedomosti. Len vďaka Kultúre poznávame, chápeme, rozširujeme svoje vedomie a prijímame svetlé myšlienky. „Temnota sa pripúšťa len počas spánku!“, ako napísal N.Rerich.

2.Kultúra je ŽIVOT – záhrada rozmanitých kvetov a rastlín, živý organizmus, ktorý rastie, rozširuje sa a premieňa – a poskytuje formu rôznym civilizáciám. Účinky každej Kultúry žijú určitý cyklus, dosahujú vrchol zdokonalenia myšlienok a diel, kým pomaly zaniknú, aby sa opäť prejavili v iných formách.

3.Kultúra je stelesnením svetlých MYŠLIENOK, ktoré prostredníctvom imaginácie vytvárajú podstatu a upevňujú Priestor pre nadchádzajúce tvorenie. V prvom rade nie ruky a nohy, ale sila Myšlienky spojená s Láskou a Prácou tvorí.

4. Kultúra je KRÁSA – ktorá pozdvihuje Ľudstvo na Ceste Krásna. Nie každý má zmysel pre Umenie, ale každý má zmysel pre Krásno, ktoré možno vyjadriť a oceniť v každodennom živote, v práci a vo vzťahoch.

5. Kultúra je Poznanie, Skúmanie a Veda – nekonečné hľadanie Pravdy, aby sme získali odpovede a vhľad do mikro a makrokozmu, do Vesmíru, do vývoja a osudu planéty a ľudstva.

6. Kultúra je JEDNOTNOSŤ v RÔZNORODOSTI – opak uniformity, kontroly a tyranie. Prejavy Kultúry sú ako skutočné vetvy jediného posvätného Stromu, ktorého korene udržujú Vesmír. A to vedie k SPOLUPRÁCI a začlenenosti.

7. V neposlednom rade je Kultúra upriamením k Spoločnému Dobru – snaha o zušľachťovanie a pozdvihovanie Ducha ľudstva vo všetkom, čo napokon vedie k vnútornému a vonkajšiemu MIERU pre každú živú bytosť a pre každé spoločenstvo na planéte.

Majúc toto všetko na pamäti a v srdci, začnime spoločne Rok venovaný upevňovaniu Kultúry a Mieru v nás i mimo nás, v našich kruhoch, vo vzdelávaní a kultúrnej práci, v našich národoch a vzájomne na diaľku, v rámci príprav na 15. apríl 2025, kedy oslávime 90 rokov od podpísania Rerichovej Dohody.

Spojme sa v mene Mieru a Kultúry!

Stretneme sa 24. apríla 2024 o 21:00 – každý vo svojom časovom pásme (a tiež každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do ďalšieho 24. dňa v mesiaci) zjednotení pod Zástavou Mieru a Kultúry.

Medzinárodná koordinačná skupina – Argentína, Austrália, Brazília, Taliansko, Nemecko, Rusko, Slovensko, USA

V ktorej krajine by ste najradšej žili?

“Samozrejme, v krajine Kultúry”.

Čomu venujete svoje najlepšie myšlienky?

“Kultúre.”

Čomu zasväcujete svoju osvietenú prácu?

“Samozrejme, Kultúre.”

Čím obnovujete vaše vedomie?

“Svetlom Kultúry.”

Nie ste vy poburovači?

“V našej neustálej práci nemáme čas na poburovanie. My budujeme. Kladným utvrdzovaním a poznávaním sa usilujeme zlepšovať a skrášľovať život na zemi.”

(Nikolaj K.Rerich)


Stretneme sa 24. apríla o 21:00  (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa). 

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. 


Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.4.2024 si môžete stiahnuť tu:

Obrázky ku aktuálnej téme si môžete stiahnuť vo veľkom rozlíšení tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *