Posted in Hrany Agni Jógy

Prítomnosť Učiteľa vo vedomí

Naša pomoc a ochrana sú v rámci slobodnej vôle, t.j. Ochraňujeme, no bez toho, aby sme ju porušili. Nie je…

Posted in Hrany Agni Jógy

Boj za svet

Ak položíme na jednu misku váh všetky ľudské biedy a na druhú iskry nahliadnutia ducha do skutočnosti, možno sa zhroziť…