Zodpovednosť za každodenné myslenie

Naznačujem, aby ste prijali zodpovednosť za každodenné myslenie, pamätajúc na to, že Strieborná Niť, ktorá nás spája, prenáša vibrácie myšlienok na Mňa. Každá dodatočná svieca zvýrazňuje svetlo. Ak je myslenie nečisté, hasí svetlo podľa stupňa jeho zatemnenia. V každom priblíženom duchu chcem vidieť umocniteľa, no nie hasiaceho. Dávajúceho a nie len berúceho. Stav svietenia by mal byť stály, bez ohľadu na stav osobných vecí. Svietiť treba vždy, to znamená byť v rovnováhe. Ak by od Nás, miesto Svetla, čo i len na chvíľu vychádzala tma, bude to znamenať katastrofu planéty. Naša zodpovednosť za ňu je veľká. Buďte Nám podobní. Prevezmite čiastočne na svoje plecia zodpovednosť za Zem. Nie kvôli sebe, no kvôli Nám pomôžte zdieľať Naše bremená a Našu prácu. Približujeme vás zavedením do našich diel. Naznačujeme, zdieľajte Našu ťarchu a Náš žiaľ za vašu Zem, Naše diela, Naše starosti a Naše svetlo. Aké malé a nepodstatné sa stanú osobné starosti, ak budeme Zodpovední za miliardy ľudí. Je potrebná nezlomná jednota. Ku synom Svetla moje slovo. Podmienkou priblíženia sa k Nám – je zabudnutie na seba. Nezaťažujúc Nás horlivo svojim bremenom, ale našu pozemskú ťarchu dobrovoľne a sebaobetavo prijímajúc na seba. To bude služba Vladykom. Rozptyľovači pozemského mračna – to sú Moje voje, Moje deti, synovia Svetla a Jeho služobníci. Zvolávam pod Mojou Zástavu, Práporom Maitrei, tých, čo môžu slúžiť Svetlu. Existujú tí, čo iba berú – no tí sú ďalekí. No existujú tí, ktorí dávajú svoje svetlo planéte. Toto sú Naši blízki, Naši najbližší, Naši pomocníci, ktorí nosia Svetlo v temnotách vonkajšieho sveta. Blaho tým, ktorí zdieľajú našu prácu. Ja, vládca Šambaly, synom a dcéram Svetla Naznačujem vo Svetle sa zomknúť vôkol a pristúpiť ešte bližšie. A urobiť tak nie kvôli sebe, no kvôli Nám, Nesúcim Svetu Svetlo, v mene veľkej budúcnosti vašej Zeme. Mier s Vami. Óm.

Hranice Agni Jógy 1968, hl. 048

N.K.Rerich – Príkaz Rigdena Džapo (Приказ Ригден-Джапо, 1933)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *