Vzťah medzi rozvojom ducha a tela

V budúcich dosiahnutiach je obzvlášť potrebné venovať pozornosť vzťahu medzi rozvojom ducha a stavom tela. Pre telo je ťažké dobiehať ducha; ak je duch pozdvihnutý do výšky, dochádza k prívalom smútku. Ďalšou, nemenej významnou okolnosťou je to, aby ste sa čo najviac zdržali vyslovovania osobných mien. Ľudia, ktorí sa na diaľku obracajú na jednu osobu, jej pričiňujú bremeno, ak je jej duch dostatočne citlivý. Všimli ste si, ako jogíni často menia miesta a vyhýbajú sa vyslovovaniu mien. Je to dôsledok poznania, aký účinok spôsobujú mená v priestranstve, ak sú odosielané s určitou znalosťou Učenia. Nasmerovať vôľu k živým bytostiam je potrebné iba v naliehavých prípadoch. Je treba tiež pochopiť, že rozvoj ducha sa odráža na tele, zaťažovanie ducha spôsobuje reakciu tela. Je nutné chrániť tých, čo vzostupujú duchom, ale ľudia toto najmenej berú v úvahu. Sú pripravení zaťažiť ich najmalichernejšími túžbami, neuznávajúc, že im pôsobia ujmu ľahkomyseľnosťou.

Agni Jóga, hl.383

N.K.Rerich – Viasa Kund* (Виаса Кунд, 1932)
  • V pozadí sú viditeľné slávne hory týchto oblastí Himalájí, nazývané hory „M“. Toto miesto sa nachádza na starodávnej ceste z Indie ku Kailásu a Tibetu a je známe ako sídlo mnohých Riši …
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *