Posledné články

Posted in Karty ku 24.dňu v mesiaci

24. júl 2024 – Deň Učiteľa

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky, „Samozrejme, že lepšie je byť bez ružových okuliarov, ale ani tie by sa nemali…

Posted in Úryvky z listov E.I.Rerichovej

Keď je žiak pripravený, príde Učiteľ

Aj veľkému Pravidlu – „Keď je žiak pripravený, vtedy sa objaví i Učiteľ“ – mnohí málo rozumejú. Je len málo…

Posted in Hrany Agni Jógy

Všetko je v človeku

Syn môj, spása je v rytme. Dá ti stabilitu a stálosť a prevedie ťa. A Ja Budem vedieť, že sa…

Posted in Karty ku 24.dňu v mesiaci Zástava Mieru - Banner of the Peace

24. jún 2024 – Deň Učiteľa

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky, „Človek sa musí neustále nachádzať na prahu budúcnosti. Človek je každým okamihom nový. Človek…

Posted in Jurij N. Rerich

Jurij N. Rerich – Rady na každý deň

Zapísala Birute Valušite v Moskve v rokoch 1958-1959: – Treba zabudnúť na všetku minulosť a netreba premýšľať o pričinených krivdách,…

Posted in Karty ku 24.dňu v mesiaci

24. máj 2024 – Deň Učiteľa

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky, „Nemyslite si, že už bolo dosť povedané o jednote, o tvoriacej harmónii. Na každej…

Posted in Jurij N. Rerich

21.5. – Deň odchodu Jurija N. Rericha

Jurij N. Rerich (16.8.1902 – 21.5.1960) bol starším synom Nikolaja Konstantinoviča Rericha a Eleny Ivanovny Rerichovej. Vo svojom čase bol…

Posted in Hrany Agni Jógy

Všetko je v človeku

„Syn môj, spása je v rytme. Dá ti stabilitu a stálosť a prevedie ťa. A ja Budem vedieť, že sa…

Posted in E.P.Blavatska Úryvky z listov E.I.Rerichovej

O spolupracovníkoch E. P. Blavatskej

Z listov E.I.Rerichovej pre E. R. Rudzite a R. J. Rudzitisovi, 15 .04.39, zv. 6, s. 362-364. „Teraz o vami…

Posted in E.P.Blavatska Obrazy N.K Rerich a ich popisy

Obraz „Zvestovateľ“ od N.K.Rericha

V roku 1924 Nikolaj Rerich vytvára obraz “Zvestovateľ” a 31. marca píše z Dárdžilingu: „Veľká zakladateľka Teosofickej spoločnosti E. P….

Posted in E.P.Blavatska Teozofia

8. máj – Pamätný deň E.P.Blavatskej

V Londýne, dňa 8. mája 1891, vo veku 60 rokov, vo svojom pracovnom kresle, potichu skonala Elena Petrovna Blavatská. Posledné…

Posted in Zástava Mieru - Banner of the Peace

15. apríl 1935 – Deň podpísania Rerichovej Dohody

15. apríla 2024 uplynulo 89 rokov od podpísania medzinárodnej zmluvy, Rerichovej Dohody (Pakt Rericha), 21 štátmi. Táto zmluva je venovaná…

Posted in N.K.Rerich - preklady Zástava Mieru - Banner of the Peace

Konferencia hnutia „Zástava Mieru“

Pozdrav N.K.Rericha účastníkom konferencie „Zástava Mieru“ vo Washingtone v r.1933: Priatelia! Pozdravujem vás, tých, ktorí ste sa zišli pre posvätnú…

Posted in N.K.Rerich - preklady Zástava Mieru - Banner of the Peace

Poznávanie života

Príhovor k účastníkom „Inštitútu Života, múdrosti“ v New Yorku 13. apríla 1934 Moji milí priatelia. Ani si neviete predstaviť, ako…

Posted in Karty ku 24.dňu v mesiaci Zástava Mieru - Banner of the Peace

24. apríl 2024 – Deň Učiteľa

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,  15. apríla 2024 sme si pripomenuli 89. výročie podpísania Rerichovej Dohody. Táto zmluva navrhnutá…

Posted in Preklady Živej Etiky Zástava Mieru - Banner of the Peace

Čo znamená symbol Zástavy Mieru?

Symbol nesie najhlbší význam. Pravdivé zobrazenie symbolu možno nájsť na obrazoch N. K. Rericha. Je to symbol Trojice (Trojica Bytia)…

Posted in N.K.Rerich - preklady Zástava Mieru - Banner of the Peace

Čo bolo inšpiráciou pre Zástavu Mieru

„Konečne vám môžem poslať domácu snímku môjho posledného obrazu, zasväteného významu Symbolu Znaku. (…) Povedzte všetkým… o význame tohto Vyobrazenia….

Posted in N.K.Rerich - preklady Zástava Mieru - Banner of the Peace

Z eseje N.K.Rericha „Zástava Mieru“

Požiadali nás, aby sme zozbierali, kde sa nachádzajú znaky našej Zástavy Mieru. Ukázalo sa, že znak Trojice je rozšírený po…

Posted in Hrany Agni Jógy

Deň Učiteľa a Matky Sveta

24. marec je oslavovaný ako Deň Učiteľa a Matky Sveta. Dňa 24. marca 1920 bol urobený prvý zápis Agni Jógy Elenou…

Posted in Karty ku 24.dňu v mesiaci

24. marec 2024 – Deň Učiteľa

„Vyšší Rozum tvorí na Zemi silou Hierarchie. Naše Tvorenie potrebuje utvrdenie Hierarchie vo všetkej svojej šírke, v celom jej chápaní,…

Posted in Preklady Živej Etiky

Srdce je mostom medzi Svetmi

Srdce, čaša, solárny plexus sú vskutku kozmickými teplomermi. Treba pochopiť ako veľké je pnutie vo svete, preto Hovorím o ochraňovaní…

Posted in Hrany Agni Jógy

Ako čítať knihy Živej Etiky

Učenie Živej Etiky je dané Učiteľmi Múdrosti. Aby ho človek pochopil až do konca, musí dosiahnuť stupeň Učiteľov. Dovtedy si…

Posted in Nadpozemské

Premýšľajte o príčinách stávajúceho

Urusvati veľmi dobre vie, že najťažšie je zladiť prúdy ľudskej slobodnej vôle. Nejestvujú žiadne také pohromy, ktoré by upriamili pozornosť…

Posted in Úryvky z listov E.I.Rerichovej

Naliehavosť uvedomenia si Nového Veku

„…Na záver vám chcem pripomenúť mimoriadnu naliehavosť toho, aby sme si uvedomili príchod Nového Veku. Ohnivé energie sa v strašnom…