12. február – deň narodenia E.I.Rerichovej

Len veľmi vysoký duch môže sebou prejaviť Pravdu Učenia Života. Matka Agni Jógy prejavila sebou syntézu Učenia. V tom, čo napísala svojou rukou v Mojich Lúčoch, nie sú žiadne chyby a žiadne skreslenia. Je Duchom, ktorý je Mi najbližšie, vzala na seba všetko bremeno zvestovania Nového Učenia, starého ako svet, no odetého do novej formy a doplneného o to, čo by zo Skrytého Poznania malo a mohlo byť ľudstvu odovzdané na danej etape jeho evolúcie. Táto veľká práca bola završovaná súbežne s otvorením jej ohnivých centier. Otvorenie centier a obetavé odovzdanie sa experimentu s ohňom priestranstva predstavuje hrdinstvo, ktorého celú hĺbku a veľkosť významu ľudstvo ešte nerozumie. Odhalila sebou podstatu premeny, ktorá je predurčená a ktorú ľudia dosiahnu v budúcnosti. Ľudia snívajú o nadobudnutí rôznych schopností, túžia po utvrdzovaní rôznych siddhi, no vo svojom snívaní nevedia a netušia, akými ťažkosťami, skúškami a čisto fyzickými strádaniami a bolesťami treba prejsť, aby sa splnilo vytúžené. A keď sa centrá rozhoria a citlivosť a vnímavosť organizmu sa mimoriadne zostrí, aj komunikácia s blízkymi sa stáva taktiež skúškou, po ktorej telo bolí. Keď bola na výšinách, hrozila jej ohnivá smrť a len starostlivosť Vodiaceho Hierarchu a skutočnosť, že v tej chvíli bola vo vysokej nadmorskej výške, ju zachránila. Spojenie Priestorového ohňa s ohňami zapálených centier je jav, ktorý je v súčasných podmienkach planéty a jej ľudstva a znečistenia aury chorej planéty tak vzácny a tak ťažký, že ho ani nemožno opísať, hlavne pre tých, ktorí nepoznajú všetku veľkosť hrdinstva Matky Ohnivej Jógy. V budúcich časoch, keď sa Učenie života dostane do povedomia mnohých a veda o ohnivých centrách človeka bude uznaná, bude čin Matky Agni Jógy spravodlivo ocenený. A jej meno bude povýšené ľudstvom. Každé slovo Učenia bolo napísané jej vlastnou rukou. Bola v priamom a úzkom kontakte s Jedným zo Siedmich, s Najvyšším. Boli jej k dispozícii ako osobný tak i kozmický komunikačný kanál. A Oceán Náuky bol pre ňu otvorený a prístupný v celej svojej nevyčerpateľnosti. Pokladnica kozmickej mysle mala pre ňu dvere dokorán otvorené. A jej srdce bolo otvorené pre každého, kto prišiel alebo sa k nej obrátil po Svetlo. A lásku jej veľkého srdca, radosť, nádej, povznesenie a inšpiráciu priniesla každému, kto mal to šťastie prísť s ňou do kontaktu a ktorého vedomie mohlo odpovedať súzvukom na Svetlo, ktoré vyžarovala. Prejav Matky Agni Jógy je tak veľkolepý, že ho nemožno porovnať s ničím a nikým, kto stojí pod ňou na stupňoch Schodiska Svetla. A nikto a nič na Zemi ju nemôže nahradiť, pretože jej Učiteľom a Vodcom bol Najvyšší.
A prečo hovoriť „Bol“, keď Bol, Je a Bude. Prečo hovoriť o nej, že „bola“, keď je a bude, veď z večnosti je duch a duch smrť nepozná. Uctime si pamiatku Matky Ohnivej Jógy hlbším pochopením veľkého poslania jej života a uvedomením si, že Učenie Živej Etiky dané skrze ňu, je dané ľudstvu pre nadchádzajúce dlhé storočia, na prahu Veku Majtreji.

Hranice Agni Jógy 1969, hl.500

S.N.Rerich – Portrét Eleny Ivanovny Rerichovej (Портрет Елены Ивановны Рерих, 1937)
1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *