Deň Učiteľa a Matky Sveta

24. marec je oslavovaný ako Deň Učiteľa a Matky Sveta. Dňa 24. marca 1920 bol urobený prvý zápis Agni Jógy Elenou I. Rerichovou ako spoločné dielo s himalájskym Mahátmom, Učiteľom M. Počas nasledovných rokov vzniklo grandiózne dielo Živej Etiky, ktorá na osobnej skúsenosti Eleny Rerichovej po prvýkrát v modernej histórii ľudstva podrobne popísala duchovnú cestu od stupňa bežného človeka, žijúceho v hmotnom svete až ohnivú transmutáciu jeho energetických tiel a úplné zlúčenie s Ohnivým Svetom, s vyšším Svetom na ďalšom schodisku nekonečnej evolúcie rozvoja Života v Kozme.

„Kristovo učenie a Učenie Živej Etiky sú spojené nadväznosťou. Učenie Živej Etiky je akoby jeho pokračovaním, ale na úrovni plnšieho a širšieho rozvinutia tých utvrdení, ktoré boli dané v Evanjeliách, či skôr – všetkého, čo sa k nám dostalo a aj nedostalo. V ničom nevidíme rozpor. Pod zorným uhlom Učenia Živej Etiky sa chápanie evanjeliových výrokov, stručných a jasných, prehlbuje a stáva sa ohnivým. Zdroj je Jeden a Vnútorné Učenie Života je Jedno. Je potrebné vedieť rozlíšiť Kristovo Učenie od toho, čo neskôr vytvorila cirkev a navŕšila naň.“

Hrany Agni Jógy, 1970, 733. (Matka Agni Jógy)


„Je potrebné ukázať a stanoviť priamu následnosť medzi Kristovým Učením a Učením Živej Etiky. A ak je Učenie Krista príčinou, potom Učenie Živej Etiky je dôsledkom. A ak je Učenie Krista stupňami stanovenými v minulosti, potom je Učenie Živej Etiky pokračovaním týchto stupňov v prítomnosti a budúcnosti, stupňami toho istého Jediného, Skrytého Poznania, ktoré ľudstvu dáva Hierarchia Svetla v súlade s postupným pohybom a rozširovaním jeho vedomia a požiadavkami evolúcie života.“

Hrany Agni Jógy, 1970, 716. (Guru)


„V Učení Učiteľov nie sú žiadne protirečenia, bez ohľadu na to, v ktorom tisícročí boli dané a aké mali podoby a mená, pretože sú jedno. Neskoršie nánosy a navrstvenia nepochádzajú od Učiteľov, ale od ľudí.
Jedna je podstata Jediného stromu Učenia Života. Kresťanský svet, rozdrobený na tisíce siekt a vierovyznaní, sa môže zjednotiť na základe Evanjelia, ak prijme Učenie Živej Etiky, ktoré završuje evanjeliové pravdy a zjednocuje stupne ľudského poznania jednotou pôvodného zdroja.
Budeme však musieť odhodiť všetky interpretácie a znôšky, ktoré sa okolo nahromadili za dve tisícročia. Stádo nie je jednotné a Pastier nie je Jeden. Nevedomosť a nepochopenie je pastierom a stádo je rozptýlené. Protivenstvá, uvelebené v lebkách pošetilcov, sa nalepili na Učenia Veľkých Učiteľov, zahmlili a znečistili Učenia a ľudia sa udusili v nimi vytvorených zmätkoch.
Učiteľ Privoláva k pôvodným prameňom Učení, ktoré boli dané skôr, aby sme vo Svetle Učení Živej Etiky pochopili ich krásu a jednotu a hlbokú trvalú hodnotu.“

Hrany Agni Jógy, 1970, 388. (aug. 13)


„Naše Učenie je kozmické, to znamená, že predstavuje istý aspekt Kozmickej Pravdy, a preto sa čiastočne v tej či onej podobe zrealizovalo na Ďalekých Svetoch. Čím vyššia planéta, tým vyššia a jemnejšia realizácia. Na Zemi bolo Učenie Života, Učenie Živej Etiky, odovzdané len čiastočne. Ale uplatnením jej základov na javoch evolúcie súcnosti je možné pochopiť jej ďalšie smerovanie a jej formy na Ďalekých planétach. Rámec naznačený Učením zahŕňa celý prejavený Kozmos. Praláje a Manvantary, Cykly, Kruhy a špirálový vzostup svetov a ľudstva sa vzťahujú na všetky kozmické prejavy. Priebeh evolúcie riadi Kozmická Vôľa. Kozmický Magnet pôsobí v rámci Veľkých Kozmických Zákonov. A ak hovoríme, že Naším cieľom je vyzbrojiť človeka bez jediného prístroja, Utvrdzujem, že jestvujú svety, kde je človek takto vyzbrojený a kde nie je hračkou osudu a prírody, ale tvorcom Plamenných Logosov.“

Hrany Agni Jógy, 1962, 261.


„Každoročný sviatok Hierarchie Svetla má v živote planéty veľmi veľký význam a vplyv na ďalší priebeh svetových udalostí. Je to Sviatok intenzívneho zjednotenia všetkých Síl Svetla, ktorý súvisí s astrologickým postavením Zeme. Zem dostáva kozmickopriestorový impulz v podobe prílevu nových energií, ktorých účinok sa rozprestiera na nasledujúci rok. A My sa Zhromažďujeme vo Veži, aby sme tieto vlny spoločne prijali a ďalej ich nasmerovali k prejavu už vo sférach Zeme. Vlny tohto prílivu prúdia po celom Schodisku Hierarchie zhora nadol a posilňujú Jej silu a jednotu. A kdekoľvek sa bojovníci Svetla nachádzajú, v tento deň sa zjednocujú v jednotnom úsilí o Svetlo a napínajú nasýtenie siete planetárneho Svetla. Ochranná sieť začína žiariť zvláštnym napätím. Impulz na nové začiatky dostáva každé vedomie, ktoré sa obracia k Ohnisku. V týchto hodinách môže človek odložiť všetky bežné starosti a myšlienky a srdcom sa sústrediť na Pevnosť, držiac pred sebou to Najvyššie, čo má. Sila takto zjednotených vedomí je nezničiteľná a predstavuje pevné opevnenie proti silám tmy a rozkladu. Sily chaosu a rozkladu možno zastaviť mocným zjednotením Síl Svetla a budovania. Starý svet je odsúdený na zánik. Svetlo zvíťazí nad temnotou.“

Hrany Agni Jógy 1968. 174.

N.K.Rerich – Čaša Krista (Чаша Христа, 1925)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *