Zborový spev – Nočné bdenie

… Kristus obracal pozornosť ku nádherným kvetom a na žiaru slnka. Učiteľ tiež nabádal ku ZBOROVÉMU SPEVU, pretože je najsilnejším prostriedkom pre vibrácie HARMÓNIE. Vyzýval k radosti a oduševneniu. Medzi učeníkmi bolo mnoho žiaľu a každodenných bied, Učiteľ pomáhal predovšetkým pozdvihnutím ducha. A až keď sa upevnila rovnováha, začal hovoriť o situácii.

Zároveň On nikdy neodsudzoval minulosť, ale usmerňoval do budúcnosti. Učiteľ jasne videl budúcnosť, ale odhaľoval ju iba podľa stavu vedomia. Učiteľ nachádzal prísne slová tam, kde bolo vedomie mŕtve. Takto Lekár a Tvorca završoval Svoju Cestu…

Úryvok z knihy Nadpozemské, hl.151

Sergej Rachmaninov – Celonočné bdenie
Štátny akademický ruský zbor ZSSR. Umelecký režisér a dirigent – sólisti Alexandra Svešniková: Klára Korkan a Konstantin Ognevoj, 1965. – podľa odborníkov jedno z najlepších prevedení tohto diela v histórii. Veľkí Učitelia z Himaláji nazývajú S.Rachmaninova človekom, ktorý vnímal a počul vyššie úrovne bytia a bol „spolupracovníkom“ Síl Svetla.

Názov diela – Celonočné bdenie – pripomína obraz N.K.Rericha – „Posvätné“ Klenot hory (Сокровенное (Сокровище горы)). O tomto obraze hovoria Učitelia: „V Bielom Bratstve v jeho Múzeu sa nachádza jedinečná zbierka exponátov rozprávajúcich o kozmickej evolúcii našej planéty. Tam, v mocných stenách Veží Posvätnej Krajiny sa nachádza Kameň, jeden z najtajomnejších javov na Zem. Kameň spočíva na poduške, ktorá leží na podstave z mramoru a zdobená lítiovým kovovým kruhom … Tam po rytme ticho nasycujeme priestor. Klenotnica leží hlboko a mnohí netušia, ako počas ich spánku Veľké Bratstvo zostupuje cez galérie na nočné bdenie. “

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *