Hierarchia Srdca

Priestorový oheň buráca obzvlášť vtedy, keď sa prejavy ľudskej nedokonalosti ukážu v mocnej miere. Oheň, ktorý nasycuje všetky kozmické životné javy, smeruje k realizácii nových fyzických prejavení. Ak však v životných počinoch ľudstva niet zodpovedajúcich prejavov, potom sa vskutku utvrdí rozklad, a to ako v Kozme, tak i v ľudskej skutočnosti. Tak ako má Kozmos svoje vlastné centrum kozmického ohňa, tak aj ľudstvo si musí uvedomiť svoje ohnivé centrum Hierarchie, ktoré vedie a nasycuje ľudstvo mocným, vodiacim princípom. Takto je možné sa upriamiť k poznaniu vyššej Hierarchie ohnivého Srdca. Ľudstvo musí pojať všetky lepšie smerovania, iba tak možno napredovať v evolúcii. Popravde, človek môže postúpiť len vtedy, keď bude nasledovať Hierarchiu. Preto, vo veľkom čase zmeny, je možné zachrániť ľudstvo iba prostredníctvom Hierarchie. Preto je tak dôležité uvedomiť si veľkosť Toho, ktorý Vedie, ako Spasiteľa národov. Hrozný čas a prekrásny čas! Takto budeme budovať veľkú budúcnosť!

Hierarchia, čl.444

N.K.Rerich – Cesta do Šambaly (Путь в Шамбалу, 1933)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *