Buďte Svetlom!

„Vyšší Rozum tvorí na Zemi silou Hierarchie. Naše Tvorenie potrebuje utvrdenie Hierarchie vo všetkej svojej šírke, v celom jej chápaní, v celej jej kráse. Prejavenie pochopenia Hierarchie otvára všetky možnosti. Je správne vnímať zákon Hierarchie ako vrchol kozmického tvorenia, z Nej vychádza Svetlo, ku Nej sa upriamujú myšlienky. Takto, k Vrcholu Hierarchie je potrebné usmerňovať najlepšie túžby. Až keď vyššie utvrdenie vstúpi vedome do života, môže byť dané najvyššie. Prejavenie ohňa sa približuje!

Dokážeme stáť pred hĺbkou priepasti? Čím môžeme dosvečiť? Kým nedosiahneme priepasť, kým sa nedotkneme okraja hlbiny, môžeme azda utvrdiť, že v nás nie je strach? My však prejdeme všetkými svetmi a vypočujeme si všetky hanoby a nazveme ich menom pomazania. Veď, nie jednoduchú stavbu, ale chrám staviame a vieme o tom zo zmluvy, zo zákona, a z Hospodinovej Piesne. Iba v očakávaní chrámu prejdeme všetkými bránami – a zveratá sa budú klaňať, mudrci sa vydajú na cestu a hviezda bude neochvejne viesť k tvoreniu, ktoré povedie na horu. Namiesto malých rád budeme pamätať na závety a zapojíme sa do posledného boja s vedomím neporaziteľnosti Svetla.

Chcem vám pripomenúť Svetlo, lebo tma je veľká, ale pre nás i tma bude pokrovcom, ktorý ochráni Svetlo pred víchricou. Nebojte sa víchrice, nedeste sa, lebo noc už zasvitla a horizont sa rozhorel. Môže azda existovať stavba bez boja a napadnutí? Bez nich sa objaví tuk blahobytu a slepota lenivosti. Ale vy poznáte prácu a vskutku všetok váš čas je usmernený k osvieteniu a povzneseniu ducha.

A posielam vám Moje požehnanie, lebo prejdete s úsmevom a zapíšete na tabuľky všetky ťažkosti ako znamenia víťazstva. Nech je M. Tým, ktorý Zapíše históriu (vašich) ťažkostí, pretože toto víťazstvo povedie k tisícom ďalších víťazstiev Svetla. Buďte Svetlom!“

Hierarchia čl.83

N.K.Rerich – Pokyn Rigdena Džapo (Приказ Ригден-Джапо, 1926)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *