Obraz „Zvestovateľ“ od N.K.Rericha

V roku 1924 Nikolaj Rerich vytvára obraz “Zvestovateľ” a 31. marca píše z Dárdžilingu:

„Veľká zakladateľka Teosofickej spoločnosti E. P. Blavatská vo svojom poslednom článku poukázala na dôležitosť Umenia. Predvídala budúci význam tejto veľkej tvorivej sily, ktorá pomôže budovať Prichádzajúci Svet, pretože Umenie je najkratším mostom spájajúcim rôzne národy. Túto poslednú myšlienku veľkej osobnosti si musíme vždy pripomínať a založenie Múzea Umenia v Adyare, pomenovaného po E. P. Blavatskej, by bolo najjednoduchším spôsobom, ako ju zvečniť. Takéto múzeum by pritiahlo srdcia zástupcov všetkých Umení a zhromaždilo by na tomto mieste nových ľudí, na mieste, kde sa zrodilo toľko vznešených myšlienok. Ak bude Spoločnosť súhlasiť s tým, aby zvážila môj návrh, som pripravený darovať Múzeu Blavatskej svoj obraz „Zvestovateľ“, ktorý je tu namaľovaný a venovaný pamiatke tejto veľkej ženy.“

Návrh bol prijatý a 18. januára 1925 umelec odovzdal toto dielo ako dar Teozofickej spoločnosti v Adyare.

O desať rokov neskôr napísal E. I. Rerichová svojim korešpondentom:

„Skláňam sa pred mohutným duchom a ohnivým srdcom našej rodáčky a viem, že v budúcom čase bude jej menu daná náležitá úcta. E. P. Blavatská je vskutku našou národnou hrdosťou. Veľká mučeníčka za Svetlo a Pravdu. Patrí jej večná sláva!“

Obrázok: N.K.Rerich – Zvestovateľ ( Вестник, 1946)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *