V duchu sa neskloniť pred ničím – je Našou cestou

Len aby neuhasol oheň ducha! Lebo kým horí a žiari vôkol, človek plní svoje poslanie na Zemi. Týmto poslaním je niesť svetlo ducha cez tmu vonkajšieho života… Oheň, horiaci v srdci, je znamením, že duch je neporaziteľný okolnosťami života. Odvážne kráčať životom a neskloniť sa pred ním – je cesta víťaza. Táto víťazná cesta je jediným riešením života, na ktoré Poukazuje Učiteľ. Skľúčenosť, beznádej, strach, bezmocnosť, slabosť sú zradou ducha a všetko, čo hasí ohne, je zajedno so touto zradou. Uhášanie ohňov je zánikom ducha. A vtedy človek prechádza do radov živých neživých. Pozrite sa na tých, ktorí horeli duchom a udržali si tento oheň až do konca. Nadšenie ducha je cenné, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza; len aby tieto ohne nepochádzali od tmy. Ale čierne ohne sa zapaľujú iba v čiernom srdci a neprinášajú so sebou svetlo. Tí, ktorí uhasli v duchu, sú zabudnutí životom, stratili oheň, zahynuli pre slnečný víťazný život a ich cesta je temná.

V duchu sa neskloniť pred ničím – je Našou cestou.

Hrdo ochraňovať dôstojnosť ducha tvárou v tvár najnepriaznivejším podmienkam – je Našou cestou.

Tvárou v tvár zdanlivej porážke utvrdzovať svoje víťazstvo – je Našou cestou.

Naša cesta – je cestou silných v duchu. Pozývame vás, aby ste kráčali s Nami. Nikomu nerobí česť ochabnúť duchom pred dočasným nakopením hmotných podmienok, ktoré sa snažia rozdrviť ducha. Duch je nezničiteľný, pretože je večný a podmienky, ktoré ho zdanlivo drvia, sú len prízrakmi Máje, ktoré ako desivé fantómy obklopujú ducha kruhom beznádeje.

Lúč Učiteľa je však nad hlavou. Treba k nemu len vztiahnuť ruky ponad hmotné a temné navrstvenia. Cesta nahor je vždy otvorená a prístupná bez ohľadu na to, čo prebieha vôkol. Túto cestu našiel aj zbojník na kríži a prostredníctvom nej vykĺzol z temnoty, ktorá ho obklopovala uprostred beznádeje hmotnej atmosféry.

Ja Som vždy s vami a preto nič nemôže zastaviť vaše úsilie o stúpanie nahor bez ohľadu na to, čo sa deje navôkol a pod vami. Temní veľmi túžia túto cestu von uzavrieť, sú však bezmocní, ak si vedomie neustále pripomína, že Učiteľ je blízko a Jeho Lúč prichádza zhora, nie však spod nôh. Dolu – je oblasť nižších pocitov a nižších emócií a hore  – je oblasť Svetla.

Usilujte sa o Svetlo a nižšie sféry vás nevtiahnu na svoju obežnú dráhu. Učiteľ je s vami. Pamätajte na to, keď nastane príliš tma.

Hrany Agni Jógy. 9.septembra 1957, 448. (404).

N.K.Rerich: Lumen Coeli. [Свет Небесный]

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *