Prichádza veľká epocha ženy

Zjavenie Jána Evanjelistu hovorí o veľmi zaujímavých udalostiach:

„A ukázalo sa na nebi veľké znamenie: žena odetá slnkom, pod nohami mala mesiac a na hlave korunu z dvanástich hviezd. Mala v lone dieťa a kričala od pôrodných bolestí a múk. A porodila dieťa-muža, ktorému bude náležať pásť všetky národy so železným žezlom; A jej dieťa bolo uchvátené Bohom a Jeho trónom.”(Apokalypsa, kap. 12:1:5)

A v Genesis, kap. 3:15 sa píše, že potomstvo ženy odstráni hlavu hada. Hovorí sa, že „… ono (semeno, rozumej v zmysle: prameň, zdroj) ťa (hada) bude zasahovať do hlavy a ty ho budeš hrýzť do päty“.

Stále sa vedú teologické spory o tom, „kto je, kto“ a o akých udalostiach hovorí proroctvo.

V knihe „Na prahu Nového Sveta“ v časti „Ohnivá skúsenosť“ možno čítať riadky z rozhovoru, ktorý sa uskutočnil 28. mája 1924 medzi Učiteľom M. s Elenou Ivanovnou:

„Urusvati cíti, ako je potrebné pozdvihnúť ľudí cestou ich chápania. Vari Nám nebude radosťou, keď päta človeka odstráni hlavu hadovi! Áno, rastie veľké riešenie, naznačené Kristom. Všetky nebeské mocnosti nezhromaždia toľko plameňa na posledný boj, koľko môže pridať ľudský hrdinský čin.“

O akom hrdinstve hovoríme?

Tu je to, čo píše E. I. Rerichová vo svojom liste spolupracovníkom:

„Prichádza veľká epocha ženy. Je to práve žena, ktorá má zavŕšiť dvojaké hrdinstvo – pozdvihnúť seba a pozdvihnúť svojho večného spolupútnika muža. Na tento hrdinský čin čakajú všetky sily Svetla. Hviezda Matky sveta určila dátum veľkého termínu. Všetky Písma svedčia o tom, že žena odstráni hlavu Hada. Nech sa srdce ženy rozhorí týmto sebaobetavým hrdinstvom a odvážne a nebojácne pozdvihne trblietavý, ale aj porážajúci Meč Ducha“. (Z listu zo 17.8.1934)

V základe tohto hrdinského činu bude prejav prinesenia Nového Zvestovania o veľkom Zákone Kozmického Práva:

„Ohnivé Právo tvorí v súlade s Kozmickým Zákonom. Vidím dôležitú prácu Mojej Urusvati, keď ona dá výzvu k čistému a ušľachtilému životu. Vtedy sa bude môcť prejaviť veľký Zákon. Táto veľká zvesť bude začiatkom ľudského prebudenia. O tomto Zákone bolo roztrúsených mnoho zrniek, ale bude potrebné hovoriť iným jazykom a iným srdcom, pretože nikto nepozná Ohnivý Zákon tak dobre ako Moja Urusvati.“ (rozhovor s Učiteľom s Urusvati) 28.04.1934)

„Urusvati, zaznamenaj o službe Matke Sveta“ (január r.1924)

N.K.Rerich – Meč hrdinstva (Меч мужества, 1912)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *