Význam Nového roka

„Nový rok tak, ako ho prijalo ľudstvo, nemá žiadny kozmický význam, pretože čas jeho začiatku bol vybraný symbolicky. Ale skutočnosť, že si ho pripomína obrovské množstvo obyvateľov zemegule, má veľký psychopriestorový vplyv vo forme zjednocujúceho počiatku. V budúcnosti nadobudnú kolektívne oslavy hlboký obsah a vnútorný zmysel, ale samozrejme je potrebné, aby sa zjednotenie vedomí uskutočnilo s pochopením priestorovej zodpovednosti.

Zjednotená myseľ je veľmi silná, ak sa uskutočňuje v znamení súhlasnosti. Jedného dňa bude týmto spôsobom ľudstvo schopné vykonávať obdivuhodné činy. Aj dnes by mohli celonárodné modlitby nadobudnúť význam, ak by sa zjednotenie ľudí vôkol jednej myšlienky a s jedným konkrétnym cieľom uskutočnilo vedome, no nie mechanicky. Kolektívna, vrúcna a úprimná modlitba môže mať veľký vplyv na to, v mene čoho a za čo sa vykonáva. Úlohou budúcnosti je vnútorné, harmonické zjednotenie kolektívov do jedného súhlasného celku. Veda zaznamenala mnoho prípadov vplyvu myšlienky jediného človeka. Môžeme si predstaviť, akú silu dokáže poskytnúť disciplinované myslenie obrovského kolektívu.

Ťažko sa o tomto hovorí v súčasnosti, keď sa veľká väčšina ľudí ešte neupevnila v disciplíne svojich osobných myšlienok. Mnohí vo všeobecnosti považujú myšlienku za abstrakciu bez formy a materiálneho základu. Nikto nepremýšľa o tom, že myšlienka – je ohnivou silou a motorom pokroku, že myšlienka – je živototvornou skutočnosťou, ktorá ovplyvňuje zdravie a stav všetkých orgánov fyzického tela.

Veda usilovne skúma všetko, ale myšlienke, tomuto základnému faktoru života, nevenuje náležitú pozornosť. Myseľ je v ohrade. To, čím ľudstvo žije a čím sa pohybuje, bolo odsunuté do pozadia a zaradené buď do kategórie neexistujúceho, alebo do oblasti mystiky a zaostalých povier.

Nastal však čas priznať myseľ a venovať sa jej štúdiu. Je hlavne na vede, aby tak urobila a prevzala vedúcu úlohu v skúmaní tejto časti poznania, ktoré je pre ľudí veľmi potrebné.“

Hrany Agni Jógy, §1. 1. januára 1968

Larisa Milina – Vzostup (Восхождение)
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *