24. októbra 2022

Drahí priatelia na ceste Agni Jógy,

24. deň v mesiaci je dňom Učiteľa a Matky Agni Jógy na počesť prvého zápisu Učenia Agni Jógy, ktorý bol urobený v Londýne, 24.3.1920 Elenou Ivanovnou Rerichovou. Navyše, deň 24. marec je podľa Učenia dňom Mahátmu M., Učiteľa Veľkého Bieleho Bratstva, ktorý viedol Elenu I. Rerichovú cestou hrdinského činu vzostupu a duchovnej premeny jej energetiky na vyšší typ energo-duchovného tela, zapálením Ohňov jej duchovných Centier. Tento veľkolepý, unikátny a priekopnícky čin, vytvoril Most medzi pozemským a Nadpozemským a osvetlil cestu ľudstvu do Novej Epochy, ktorá je na Východe označovaná ako Epocha Maitreji, Prichádzajúceho Buddhu Lásky a Súcitu, na Západe ako Epocha 6. rasy, Epocha syntézy Srdca a Rozumu, syntézy Vedy, Umenia a Náboženstva v zjednocujúcom Poznávaní, ktoré je vertikálne vo svojej podstate a prináša ľudstvu nové možnosti vo vedomej a vzájomnej spolupráci medzi sebou, vo vedomej spolupráci s Vyššími úrovňami bytia, so Staršími Bratmi a Sestrami, rovnakými Ľuďmi ako my, avšak na vyššom stupni evolučného vývoja. Tento čin priniesol ľudstvu Učenie Agni Jógy alebo Živej Etiky. 

V roku 2020 sa začalo nové storočie Učenia Agni Jógy. V tom čase, na podnet niektorých organizácií spolku Rerichovcov vo svete, začala iniciatíva, ktorá vydáva ku každému 24. dňu v mesiaci karty s vybranou témou z Učenia Agni Jógy v doteraz siedmych jazykoch: rusky, anglicky, taliansky, nemecky, španielsky, portugalsky a slovensky.

Pre 24. október a celý nasledujúci mesiac je vybraná téma: Zákon Transmutácie

Neľahká téma, avšak ak načúvame srdce a jeho tichý “Hlas”, dokážeme porozumieť, že v našom súčasnom živote sa zúčastňujeme grandiózneho procesu očisty a transmutácie – premeny našej planéty a celého okolitého Kozmu. Vieme, že súčasťou tejto očisty sme i my ľudia. Mohutné očistné ohnivé energie, ktoré nasycujú priestor vyvolávajú z hĺbok vnútra ľudí a zo všetkých úrovní bytia všetky nesúladné energie, ktoré vo forme energetických nánosov  zanechalo ľudstvo počas vekov. Ktoré sme zanechali i my sami. Je potrebné čeliť týmto energiám v menšej, či väčšej miere. Máme unikátnu možnosť, tieto energie rozpoznať, pochopiť a prepracovať vo “Vyhni života” na duchovné energie, blízke a súladné energiám Ohňa, energiám Svetla.  Chápeme, že proces transmutácie je nevyhnutný. Človek je neoddeliteľnou súčasťou oduševneného a živého Systému, nekonečnej hierarchie Svetov, úrovní bytia, ktoré majú jeden spoločný názov: Kozmos. V Kozme platia jednotné kozmické zákony, z ktorých ľudstvu najznámejší je Zákon príčiny a následku. Sú však i iné kozmické zákony a všetky sa navzájom dopĺňajú.

Kozmos ako oduševnený systém sa vyvíja cyklicky, tak isto ako ľudstvo, v evolučných špirálach. Dráma konca jedného závitu evolučnej špirály a prechod na druhý, vyšší sa odvíja priamo pred našimi očami.

Celý Vesmír sa podrobuje skúškam. Celý Vesmír mení formy. I my sa meníme.

Každý mesiac vyberáme inú tému — v roku 2022 sú témy, ktoré súvisia s astrologickým znamením každého mesiaca — aktuálne Škorpión a téma Zákon Transmutácie. Vyberáme najhlavnejšie energetické črty daného znamenia.

Myšlienkou karty a témy Zákon Transmutácie je zastavenie sa, naladenie na energie Učenia, na uvedené citáty zo Živej Etiky, až do ich pochopenia, vnímanie obrazu Nikolaja K. Rericha, ktorý je súčasťou témy a meditácia pomoci a spojenia s Učiteľom. Učiteľ Vie, kam poslať našu pomoc, kto a aký proces potrebuje neodkladnú pomoc. 

Ku tématickým kartám je možné sa kedykoľvek vrátiť a inšpirovať sa myšlienkami Učenia.

Hlavná „meditácia“ prebieha vždy v 24. dni v kažom mesiaci; okrem toho, v tej istej schéme každú nedeľu — vždy o 21:00 hod. Technicky všetko prebieha nasledovne:


  • Začíname „vyladením“ sa na ľudí Učenia po celom svete (približne 5 minút)
  • Potom vnímavo čítame citáty Učenia z danej témy, toľkokrát, koľko potrebujeme, aby sme ich úplne pochopili (10-20 minút)
  • Potom nasleduje „vnímanie“ obrazu N.K.Rericha a jedo odkazu (10 min)
  • Nakoniec ide „utvrdenie“ a nasledovne vedomé posielanie mantry NECH JE VO SVETE DOBRO.
  • Meditácia trvá približne 40min — 60min. Najdôležitejšie je pochopiť, ze počas celej meditácie je dôležité udržat SMER posielania svojej energie, síl a najlepších myšlienok pomoci od seba k UČITEĽOVI. Vždy len tento smer. Nikdy nie jeden druhému. Treba vždy len od seba, od svojho duchovného srdca – do Duchovného Centra – buď priamo zvolenému Učiteľovi, alebo do Obydlia Veľkého Bieleho Bratstva, do Šambaly. 

My na Slovensku sa pripájame k tejto iniciatíve vždy 24. deň v mesiaci spolu s priateľmi v Argentíne, Austrálii, Brazílii, Taliansku, Rusku a USA.

Drahí priatelia, pozývam vás na túto Cestu pomoci Učiteľom. Nech sú nám povzbudením slová Učiteľa:

„Hľadajme, všímajme si a utvrdzujme Krásu, vo všetkom: v lupeňoch a vôni ruže, vo východoch a západoch slnka, vo svite Ďalekých Svetov, v medziľudských vzťahoch, v harmónii a žiare našej aury. Jedným slovom, všade a vždy sa ju snažme vidieť a slúžiť jej, stelesňujúc ju v našich skutkoch, pocitoch a myšlienkach. Ľudia považujú seba za služobníkov rozličných aspektov bytia v rôznych podobách. Teraz, keď je Nami ohlásená Krása, nech sú Moje deti služobníkmi Krásy.
Hovorme o Kráse vnútorného sveta človeka, o harmónii jeho vyžarovaní, o zladení celej jeho bytosti. Dosiahnuť tento súlad znamená utvrdiť Krásu vyjadrenia vlastného ducha. Podráždenosť, zloba, závisť, nehanebnosť alebo ostatné podobné malicherné city, všetko zlé a temné, sú opakmi Krásy a slúžia ako utvrdenie škaredosti.
Princíp Krásy je možné jasne udržať v popredí vedomia a nezabúdať na ňu ani na chvíľu. Krása vládne vo Vyšších žiariacich Sférach a v dimenzii Ďalekých Svetov. Krása znamená spásu pre ľudí a sama ju ľudstvu prináša. Naplniť ňou všetok život, všetky myšlienky, každý krok, každý pohyb bude úlohou ohlasovateľa Novej Epochy Ohňa.
Nižšie vrstvy astrálneho sveta sú plné obludnej mrzkosti a zápachu rozkladu. Aróma blahovône Krásy a zápach škaredosti náležite charakterizujú pól Svetla a pól tmy. Svetlé, čisté, vznešené, harmonické myšlienky sú prekrásne a voňavé. Tma zapácha. Svetlo je voňavé a prejavuje sa v Kráse svojich nespočetných foriem. Nemožno váhať medzi výberom toho, čomu slúžiť – Kráse alebo škaredosti, Svetlu alebo tme. Je potrebné pochopiť celú hĺbku významu Krásy a slúženia jej vo všetkých formách prístupných človeku, aby sa on navždy odvrátil od akejkoľvek mrzkosti – teda tmy, ktorú ona predstavuje a vyjadruje. Nech je reč krásna a tiež pohyby a gestá a všetko ľudské správanie vo všetkých detailoch jeho každodenného prebývania na Zemi.“
Keď sa vo vzťahoch medzi národmi a štátmi ustanoví Krása, svet bude zachránený. Krása – je motorom evolúcie ducha k najvyšším výšinám (duchovných) dosiahnutí.

Hrany Agni Jógy 1967, čl.340 (15. júna)

Karty ku téme 24.10.2022 – Zákon Transmutácie si môžete stiahnuť vo formáte pdf tu:

S prianim všetkého najlepšieho,

A.

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *