24. marec 2024 – Deň Učiteľa

„Vyšší Rozum tvorí na Zemi silou Hierarchie. Naše Tvorenie potrebuje utvrdenie Hierarchie vo všetkej svojej šírke, v celom jej chápaní, v celej jej kráse. Prejavenie pochopenia Hierarchie otvára všetky možnosti. Je správne vnímať zákon Hierarchie ako vrchol kozmického tvorenia, z Nej vychádza Svetlo, ku Nej sa upriamujú myšlienky. Takto, k Vrcholu Hierarchie, je potrebné usmerňovať najlepšie úsilia. Až keď vyššie utvrdenie vstúpi vedome do života, môže byť dané najvyššie. Prejavenie Ohňa sa približuje!“

(Hierarchia, 83)

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

Prejavenie Ohňa sa približuje! Takto začneme tému tohto mesiaca, ktorou robíme ďalší krok na Ceste sebarealizácie. Každú tému v mesiaci môžeme vnímať ako možnosť vykonať další krok v procese prípravy na to, čo nasleduje ďalej. Je veľmi dôležité, aby sme tento krok vždy urobili spoločne ako jednotná skupina, zastupujúca rôzne krajiny z celého sveta.

O aký proces prípravy ide? Odpoveďou je: „Pripravujeme na Ohnivý Krst!“ Význam krstu, či už prostredníctvom živlu vody alebo ohňa, spočíva v utvrdení našej príslušnosti ku Hierarchii Svetla a pevného spojenia nášho ducha s Učiteľom Kristom – ktorého Identita sa prekrýva s orientálnou postavou Učiteľa Maitreju.

Prijatie Ohnivého Krstu zdôrazňuje skutočnosť, že svojou podstatou patríme do Sféry Ohňa. Tá predstavuje vznešený a vysoko ušľachtilý stav Bytia, ktorý je v porovnaní s našim terajším stavom ďalekým, avšak právoplatným duchovným Cieľom. Je potrebné dlhé prípravné obdobie, pozostávajúce z mnohých krokov zušľachťovania našich vlastností a vnútornej premeny. Už vieme, že sa jedná o rytmický a dlhý proces prekonávania prekážok v živote, pomocou ktorých sa učíme a duchovne rastieme. Zdokonaľujeme sa, pomocou nezištnej a sebaobetavej práce pre Dobro. Práve v tomto procese sa nachádzame…

Na tejto dlhej ceste nie sme sami, pretože Veľká Osobnosť, ktorú tibetský lamaizmus nazýva Rigden Japo,Vládca Šambaly, neustále udržiava Cieľ – ktorým je zlúčenie ľudského vedomia s energetikou Ohňa – a poskytuje ľudstvu potrebnú podporu a pomoc, aby sa postupne mohli uskutočniť mnohé náročné kroky na ceste k tomuto Cieľu – a aby ho uskutočnili tí, ktorí vnímajú toto volanie a sú schopní naň odpovedať. Okrem toho, Rigden Japo posiela do sveta svojich poslov s rôznymi úlohami – a zvesťou, že Nový Svet je pripravený na svoje prejavenie a na konečný zápas so starým svetom.

Slovami, ktoré povedal veľký láma Rerichovcom počas ich výpravy po Centrálnej Ázii:

Vskutku, čas Veľkého Príchodu sa priblížil. Podľa našich proroctiev sa éra Šambaly už začala. Rigden-Japo, Vládca Šambaly, už pripravuje svoju neporaziteľnú armádu na poslednú bitku. Všetci jeho spolupracovníci a vodcovia sa už vtelili.“

Tieto slová potvrdzujú, že Nová Epocha bola už dávno predpovedaná – a my dnes svojou vedomou účasťou pomáhame jej prejaveniu uprostred ohňov zápasu všetkého, čo patrí k starému a zanikajúcemu svetu a mnohými znakmi radikálnej obnovy, ktorá sa odohráva vo všetkých formách pozemského aj jemnohmotného života.

Ohnivý Svet je jednou z vysokých foriem prejavenia Života, ktorú máme možnosť dosiahnuť v budúcnosti. Vnímanie tohto cieľa ako nášho duchovného cieľa dáva presný smer upriameniu ku Hierarchii Svetla, k Učiteľom ľudstva, kedy sa deň čo deň pripravujeme na prijatie ušľachtilých ohnivých energií zjemňovaním svojho vedomia prostredníctvom aj tých najjednoduchších nezištných skutkov Dobra.

Ďalším dôležitým spôsobom prípravy na Ohnivý Krst je vedomé prepojenie dvoch svetov – viditeľného a jemnohmotného – fyzického a nadpozemského, ktoré spolu vytvárajú posvätné spojenectvo zjednoteného Ohňa: v Priestore Kozmu i v každom z nás.  

Nech na každom stupni seba-transformácie si v našom vedomí nájde svoje miesto iskra Ohňa, ktorá nám umožní hlbšie preniknúť do Ohnivej Sféry – podľa intenzity a pomeru toho, ako sme schopní ju prijať a asimilovať.  Čím viac sa nasycujeme Ohňom, tým viac sme schopní sa s ním na špirálovitej ceste zlučovať a absorbovať ho.

Veľmi dôležitým a pritom účinným nástrojom, ktorý máme k dispozícii na vytváranie väčšieho množstva vnútorného ohňa, je práca. Rytmická práca je ako pránajáma, vdych a výdych Životnej energie, ktorá pripravuje našu energetiku na prijatie energie Ohňa, v súlade s rytmom Veľkého Kozmického Magnetu.

Je tiež dôležité poznamenať, že všetky duchovné učenia v priebehu vekov utvrdzovali Oheň za podstatu ľudského vedomia a toho, čo môže ľudské vedomie dosiahnuť. Agni Jóga túto skutočnosť umocňuje tým, že do svojho názvu zahŕňa Oheň (Agni) a je známa ako Ohnivá Jóga, ktorá syntetizuje a spája všetky doteraz známe Jógy. Dosiahli sme čas, kedy je možné, aby sme sa otvorili tejto ohnivej skutočnoti a aby ľudstvo skutočne kráčalo k tomuto vysokému Cieľu.

Zamerajme sa teda spoločne na Oheň ako prísľub budúcnosti pre každého a pre všetkých!


Stretneme sa 24. februára o 21:00  (a každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do nasledujúceho 24. dňa). 

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. 


Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.3.2024 si môžete stiahnuť tu:

Obrázok ku aktuálnej téme si môžete stiahnuť vo veľkom rozlíšení tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *