24. február 2023

Drahí priatelia na ceste Agni Jógy,

24. deň v mesiaci je dňom Učiteľa a Matky Agni Jógy na počesť prvého zápisu Učenia Agni Jógy, ktorý bol urobený v Londýne, 24.3.1920 Elenou Ivanovnou Rerichovou. Navyše, deň 24. marec je podľa Učenia dňom Mahátmu M., Učiteľa Veľkého Bieleho Bratstva, ktorý viedol Elenu I. Rerichovú cestou hrdinského činu vzostupu a duchovnej premeny jej energetiky na vyšší typ energo-duchovného tela, zapálením Ohňov jej duchovných Centier. Tento veľkolepý, unikátny a priekopnícky čin, vytvoril Most medzi pozemským a Nadpozemským a osvetlil cestu ľudstvu do Novej Epochy, ktorá je na Východe označovaná ako Epocha Maitreji, Prichádzajúceho Buddhu Lásky a Súcitu, na Západe ako Epocha 6. rasy, Epocha syntézy Srdca a Rozumu, syntézy Vedy, Umenia a Náboženstva v zjednocujúcom Poznávaní, ktoré je vertikálne vo svojej podstate a prináša ľudstvu nové možnosti vo vedomej a vzájomnej spolupráci medzi sebou, vo vedomej spolupráci s Vyššími úrovňami bytia, so Staršími Bratmi a Sestrami, rovnakými Ľuďmi ako my, avšak na vyššom stupni evolučného vývoja. Tento čin priniesol ľudstvu Učenie Agni Jógy alebo Živej Etiky.

Témou tohto mesiaca je “Čaša Veľkého Slúženia”.

24.2.2023 sa skončil prvý trojročný cyklus medzinárodných mesačných stretnutí. Pri premýšľaní o témach, ktoré budeme rozvíjať v blízkej budúcnosti, sme sa rozhodli vrátiť k niektorým z kľúčových tém, ktoré sme vybrali v prvom cykle a pokúsili sa preniknúť do ich pojatí hlbšie. Učenie Živej Etiky si uchováva vlastnosť tzv. „mnohovrstevnosti“ alebo „cyklickosti“, to znamená, že stupeň porozumenia Učenia je daný aktuálnym stupňom rozšírenia vedomia alebo stupňom duchovného porozumenia čitateľa. Pri postupnom zdokonaľovaní a zjemňovaní vedomia a jeho rozširovaním – vedomie čitateľa odhaľuje ďalšiu hlbšiu úroveň porozumenia rovnakého textu Učenia. Sám Učiteľ M. a E.I.Rerichová radili vracať po čase sa ku tým istým textom:

. . .

Budovatelia a bojovníci, upevnite schody.

Čitateľ, ak si nepochopil – vyčkaj,

a neskôr znovu prečítaj.

Čo je predurčené, nie je náhodné,

A listy opadajú načas.

Ale zima je len posol jari.

Všetko je odhalené, všetko je prípustné.

Prikryjem vás štítom – pracujte.

Povedal Som.

(Listy z Móryovej Záhrady I. – Výzva)

. . .

Takto vedomie človeka vzostupuje po špirále Evolúcie nahor, prirodzene otvárajúc ďalšie a ďalšie úrovne duchovného porozumenia a hlbšie pochopenie kľúčových (energetických) konceptov Živej Etiky. Tieto energetické pojatia sú tzv. psychickými magnetmi, pretože predstavujú priestorovú energetickú informáciu spájajúcu náš Hmotný svet s Jemnohmotným Svetom a Ohnivým Vyšším Svetom.

Niekoľkokrát v minulosti sme pomocou kariet navrhli tému „Slúženie“.  Pojem „Slúženie“ je silný psychický magnet, spájajúci s Hierarchiou Svetla a je úzko spojený so symbolom „Čaše“, ktorý tvorí jeden z hlavných pojatí Učenia Agni Jógy alebo Živej Etiky.

„Čaša“, ktorá je viac než symbolom alebo pojmom – sa považuje za podstatnú súčasť nášho bytia a má presne určené miesto v ľudských energetických telách. Je spojená so srdcovou čakrou a nachádza sa na úrovni srdca. Samozrejme, Čaša nie je hmotná – napriek tomu je skutočná, pôsobiaca a mocná. Je vytvorená z jemného pradiva vyššej energie Svetla, ktorá je fyzickým okom neviditeľná, avšak pri pohľade jemnohmotným zrakom sa stáva veľmi reálnou.

. . .

…“Stred Čaše sa nachádza v blízkosti srdca, medzi nervovými uzlami. Čaša je centrom všetkých vyžarovaní. Je Ohniskom, v ktorom sa láme vyžarovanie duchovných zŕn a cez ktoré sa vyžarovanie šíri. Čaša tvorí trojuholník medzi Centrom srdca a Slnečným pletencom. Nachádza sa nad solárnym pletencom na úrovni srdca. Čaša patrí tým nervovým uzlom, ktoré ešte neboli preskúmané. V prvých spisoch sa stred Čaše niekedy označoval ako „Nebeská Os“.

Čaša je veľmi zriedkavo preplnená. Čaša ako syntetické centrum uchováva tie najdôležitejšie a nevysloviteľné akumulácie. Čaša je úložiskom všetkého, čo je milované a vzácne. Niekedy zostáva mnoho z nazbieraného v Čaši zatvorené po celý život. Ale ak je pojem Bratstva uchovaný v Čaši, tak vo všetkých životoch bude znieť (duchovnou) radosťou i clivotou“…  (Z knihy Bratstvo, 463, 464)

. . .

„Čaša“ je teda vzácnym nástrojom v živote individuálneho ducha. V tejto „Nádobe“ sa uchovávajú odtlačky a stopy dlhého prebývania človeka na Zemi. Na konci každého života v Nej duch zhromažďuje syntézu všetkého, čo zažil a pretavil do hlbokého duchovného porozumenia.

„Čaša“ uchováva všetky najlepšie dosiahnutia človeka. Následne, sa tieto vlievajú do jeho ďalšej inkarnácie. Čaša je spojovacím bodom medzi všetkými našimi životmi a preto je Jej funkcia kľúčová pri vytváraní spojenia medzi našou minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou. Zároveň, Ju možno vnímať ako individuálnu a vzácnu truhlicu, ktorá uchováva neoceniteľný poklad – naše najvzácnejšie duchovné skúsenosti.

Len my sami sme Jej strážcami a sme výhradne zodpovední za jej obsah. V Agni Jóge sa v spojitosti s „Čašou“ používa slovo „akumulácia“, ktoré znamená vrstvenie-zhromažďovanie rozmanitého vzácneho duchovného obsahu v „Čaši“ – život po živote, epochu po epoche počas vtelení nášho ducha.

Ako napĺňať „Čašu“najvzácnejším obsahom?

V živote človeka, ktorý sa rozhodol pre „Veľké Slúženie“ Spoločnému Dobru predstavuje „Čaša“ životne dôležitý nástroj. Obsahuje všetko, čo počas životov nazbieral a môže ponúknuť druhým ľuďom a svetu: najlepšie vlastnosti, schopnosti, pochopenia a vedomosti…

Toto všetko sa nachádza v „Čaši“ a je pripravené pre poskytnutie svetu vo „Veľkom Slúžení“. Z tohto pohľadu naše „Slúženie“ v prospech ľudstva závisí od toho, čo sme schopní zhromažďovať vo svojej „Čaši“ iod Jej doterajších akumulácií.

Elena I. Rerichová uvádza, že nielen Kameň, ale aj Čaša skutočne existujú medzi najposvätnejšími predmetmi Bieleho Bratstva – Budhova Čaša. Táto starobylá Čaša ako fyzický predmet, ako symbol Veľkej Služby ľudstvu – sa dočasne dáva tým Spolupracovníkom Hierarchie Svetla, ktorí ho dokážu využiť ako silný „psychický magnet“ pre Dobro ľudí a planéty Zem.

Karta tohto mesiaca nám pomôže uvedomiť si prítomnosť „Čaše“ v nás a učí, ako Ju naplňovať tými najlepšími akumuláciami a ako tieto vzácne dary odovzdať svetu.

. . . 

„Budujem stupne budúcnosti. Pamätajte: Idem púšťou, nesiem Čašu, štítom prikrytú. Čaša Budhy je symbolom slúženia. Štít je znakom hrdinstva a všetko spolu – symbolom Veľkého, dar Zástavy, ktorú som Ukázal…“.   (E.I.Rerichová Zo Zápisov z besied s Učiteľom, 24.09.1924)

. . . 

Srdce – na Zemi, Čaša – v Jemnohmotnom svete, Lotos – v Ohnivom Svete.

Stretneme sa  24. februárao 21:00 hod.

(A tiež každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakej schémy, až do nasledujúceho 24. dňa mesiaca).       

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina (Argentína, Austrália, Brazília, Taliansko, Nemecko, Rusko, Slovensko, USA.

Karty ku téme 24.2.2023 – Čaša Veľkého Slúženia si môžete stiahnuť vo formáte pdf tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *