24. máj 2024 – Deň Učiteľa

Drahí priatelia na ceste Živej Etiky,

„Nemyslite si, že už bolo dosť povedané o jednote, o tvoriacej harmónii. Na každej stránke musíme tvrdiť to isté, v každom liste musíme spomenúť jednotu a harmóniu . Treba si pamätať, že každé slovo o jednote je už protilátkou, ktorá odstraňuje priestorový jed. Takto premýšľajme o blahu jednoty„.   (Bratstvo, 193)

Témou pre tento mesiac je veľmi silný pojem – Svetová Jednota. Je vôbec možné hovoriť o Jednote uprostred aktuálnych globálnych rozporov a rozsiahlych konfliktov, veľkej ignorancie, ľahostajnosti a cynizmu? Dnes sa však schádzame, aby sme prijali práve túto výzvu v mene svojom, našich blízkych a priateľov a celého ľudstva.

Na začiatok sa skúsme zamyslieť, čo máme na mysli pod slovom „jednota“. Možno bude jednoduchšie začať tým, že pomenujeme to, čím jednota nie je.

Jednota nie je bezmyšlienkovým spájaním sa, pri ktorom nie je možné rozlíšiť jedného človeka od druhého, alebo jeden jav od druhého. Nie je to spojenie, ktoré je poháňané obavami, nízkymi pudmi a ovládaním druhých a rozhodne to nie jav, ktorý predpokladá vzdanie sa vlastnej individuality.

Práve naopak, skutočnú Jednotu možno dosiahnuť vtedy, keď si zúčastnení ľudia uvedomujú, kým sú a o čo sa usilujú a sú dostatočne zrelí na to, aby sa vyvarovali akýchkoľvek sebeckých a egocentrických sklonov. Korene a motiváciu skutočnej Jednoty prejavuje každý človek, ktorý sebou prirodzene vyžaruje „vôľu k dobru“ – inak by išlo skôr o spojenectvo založené na egoistických dôvodoch než o skutočnú Jednotu. Navyše, Jednota vyžaduje pevný a stabilný zmysel pre ľudskú jedinečnosť, aby sa vznikajúca kolektívna identita rozvíjala v prostredí, v ktorom každý človek prechádza hlbokým procesom Sebaurčenia a Sebapoznania.

Je zrejmé, že nemôžeme očakávať, že tieto požiadavky naplní masa ľudstva. Takéto kvality sa môžu rozvinúť len vďaka dlhému a oddanému procesu vnútornej práce. A predsa, inštinktívna potreba jednoty je citeľná na všetkých úrovniach a v každej ľudskej bytosti – počnúc rodinou, cez spoločenstvá až po zoskupenia, ktoré nazývame národy. Je to akoby semienko jednoty bolo zasiate do ľudského vedomia počas nášho počiatočného „príchodu do svetla“ a tak napriek tomu, že na toto semienko často zabúdame a nechávame hoci chvíľami prevládnuť oddelenie a súťaženie, budúci stav jednoty je nám prísľubom a duchovnou nevyhnutnosťou

Kým mnohí túžia po jednote, pretože im uľahčuje život z materialistického hľadiska, iní v ňu veria ako vo Vyšší Ideál, o ktorý je treba sa usilovať, aby sa rozvinulo rozšírené vedomie, ktoré podporuje rozvoj samotného ľudského druhu. Zrejme len málokto chápe jej najhlbší dôvod: že len prostredníctvom Jednoty môžeme stúpať k duchovným vrcholkom, ktoré predstavujú úplné vyjadrenie hlbokého zmyslu života človeka.

Symbol kupoly, kde sa početné svetelné línie tiahnu nahor a na jej vrcholci sa spájajú, je mocným obrazom Jednoty. V takejto energetickej sústave každý jednotlivý prvok stúpa k spoločnému vrcholu a práve toto vzájomné napätie spoločného úsilia zaručuje potrebnú vnútornú pevnosť, súdržnosť a štrukturálnu integritu, ktorá udržiava celú stavbu.

Spolupráca nie je ničím iným než prirodzeným, spontánnym vonkajším vyjadrením vnútorne uskutočnenej Jednoty, ktorá zároveň tvorí základ každého činu obetavej Služby.

Cesta k stavu skutočnej Jednoty môže byť dlhá a náročná, ale môžeme sa spoľahnúť na istú a spoľahlivú pomoc, ktorú ponúka srdce. Magnetická príťažlivá sila srdca dokáže spojiť všetky bytosti a zároveň jeho plameň dáva usmernenie a energiu „oblúkom vedomia“, ktoré tvoria mocnú a jemnú konštrukciu energetickej „stavby“ sveta, ktorá po rozšírení rýchlo premieňa vibrácie a pozdvihuje frekvenciu vedomia ľudstva.

Predstavme si celú planétu Zem ako kupolu – pevnú, stabilnú a nádhernú, ktorej Vrchol je orientovaný smerom ku Kozmickému Magnetu!

Stretneme sa 24. mája 2024 o 21:00 – každý vo svojom časovom pásme (a tiež každú nedeľu v rovnakom čase, podľa rovnakého vzoru, až do ďalšieho 24. dňa v mesiaci) zjednotení pod Zástavou Mieru a Kultúry.

Medzinárodná koordinačná skupina – Argentína, Austrália, Brazília, Taliansko, Nemecko, Rusko, Slovensko, USA

„Ohraničenie medzi vyššími a nižšími sférami by malo poukázať na to, že môže dôjsť k ich zjednoteniu. Jestvuje mnoho spôsobov zjednotenia svetov. Predovšetkým, vedomie si musí zvyknúť na myšlienku, že všetko je možné. Všetko je možné, teda duch môže dosiahnuť stupeň Ohnivého Praobrazu, dávajúceho mocné tvorenie. Keď si duch človeka privykne na myšlienky o Jemnohmotnom Svete, pochopí prejavy mnohých zákonov Bytia. Najupriamenejší  zákon usmerňuje človeka k princípu jednoty, k premene človeka cestou Ohňa, transmutujúc všetky centrá.“   (Ohnivý Svet III., 130)

S bratskou a sesterskou láskou, Medzinárodná koordinačná skupina. Ako prebieha meditácia? Tu

Kartu a list ku 24.5.2024 si môžete stiahnuť tu:

Obrázky ku aktuálnej téme si môžete stiahnuť vo veľkom rozlíšení tu:

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *