Múdre myšlienky I.

Kto sa chce pridať k Nášmu Príbytku, nech sa často rozpráva so srdcom a prostredníctvom neho Nám posiela aspoň tiché volania… Možno si myslíte, že je to veľmi ťažké, ale v skutočnosti ich možno vtesnať do troch slov – Ľúbim Ťa, Učiteľ! – toto je vedenie k nám. Takýto vodič je oveľa silnejší ako prosba – Pomôž mi, Učiteľ! Sami vieme, kedy je treba pomôcť, no pomoc letí ľahúčko na krídlach lásky. Prekoná aj tie najväčšie prekážky. Milujme navzájom priateľ priateľa.

Nadpozemské, 80


Pomodlime sa k Šambale: „Ty, ktorý si ma Povolal na cestu práce, prijmi moje schopnosti, um a želanie. Prijmi moje dielo, Učiteľ, lebo ma vidíš – uprostred dňa a noci. Odhaľ, Učiteľ Tvoju ruku, lebo tma je veľká. Idem za Tebou!“
Kráčajte, akoby ste šli na horu radosti. Závideniahodná je veľkosť zápasu o obnovu vedomia ľudstva. Učiteľ sa raduje z odhodlania.

Agni Jóga, 104


Urusvati pozná smútok aj radosť. Kto by ich nepoznal? Ale Zlatá Cesta ich vyrovnáva, preto Múdry učil o Strednej Ceste… Vo všetkom naznačujeme životaschopnosť. Na Zemi aj v Jemnohmotnom Svete je potrebné poznanie radosti a prekonanie smútku. O bojovníkovi sa hovorilo – “Rovnaký v radosti a smútku, rovnaký vo víťazstve a porážke“ … Mysliteľ, počas svojich pozemských diel prosil: „Nech smútok nie je kameňom úrazu a radosť nech nie je oslepujúci lúč.“

Nadpozemské, 394

N.K.Rerich – Tibet. Láma v horách (Тибет. Лама в горах, 1925-1930)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *