Múdre myšlienky I. – Uplatnenie Učenia

Keď sa Učeniu venuje náležitá pozornosť a čas, postupne a nenápadne preniká do hmoty tela a krvi človeka a premieňa celú jeho bytosť. Je nevyhnutná iba jedna podmienka a tou je uplatňovanie Dávaných Poučení v živote. Budú sa pýtať: „Prečo toľko Trváme na uplatňovaní?“ Odpovedzte: „Len uplatnenie dáva vklad do Čaše kryštálu psychickej energie.“ V opačnom prípade, tie najlepšie úmysly prejdú pomimo, nezanechajúc po sebe nič. Učenie, ktoré sa neaplikuje do života, zostáva cudzím vlastníctvom a nemení charakter človeka. Nie sú potrebné slová, vytrženia,  úmysly, pritakania, ba ani uctievanie Učiteľa, ak po nich nenasleduje horlivé uplatňovanie Príkazov. Ako neplodne kĺžu po vedomí najvyššie pravdy a nezanechávajú v ňom žiadnu stopu, ak ich prijatie a uznanie nesprevádza činnosť, teda im zodpovedajúce skutky. Koľko nadšených ohlasov o Učení sme nútení počúvať, ktoré sa končia odklonom od Učenia, protiakciou a priamym nepriateľstvom. Do radov odporcov Svetla pribúdajú nepriatelia a zradcovia práve z radov tých, ktorí neuplatňovali Učenie v živote. Iba slovné prijímanie je veľmi nebezpečné, pretože vytvára priepasť alebo nesúlad medzi slovom a skutkom. A nesúlad znamená disharmóniu, nerovnováhu a je pôvodcom chaosu. Vedomie, ktoré kolíše medzi pólmi Svetla a tmy, zvyčajne končí v tábore temných. Po príklady netreba chodiť ďaleko, je ich priveľa aj na blízku. Po prekročení hranice sa vrhajú na tých, ktorí ich priviedli k Učeniu a stávajú sa zjavnými nepriateľmi Hierarchie Svetla. Preto je lepšie nedopovedať a odovzdať menej, než preťažiť nepripravené a neskúsené vedomie. Nemali by sme sa dať oklamať nadšením, velebením a uctievaním tých, ktorí sa priblížia. „Hosanna“ hlásali tí, ktorí potom kričali: „Ukrižuj“.

Hrany Agni Jógy. 1967, 246.

Je ľahšie prečítať všetky knihy Učenia, ako sa primäť aspoň niekoľko dní nevysloviť jediné prebytočné slovo. Z toho vyplýva veľký rozdiel medzi teóriou a praxou. Kazatelia a čitatelia nie sú potrební. Na prečítanie kníh Učenia a na uvedenie prečítaného do života je potrebná nesmierna energia. Učiteľ Sebou Prejavuje Pravdu Učenia Života, to znamená, že v Sebe Stelesnil v uplatnení v živote všetky ustanovenia Učenia. Žiak sa usiluje napodobňovať Učiteľa práve v tomto. Tí, ktorí čítajú a hovoria o Učení, ale neuplatňujú ho, sú prázdne kvety. Každý úspešný pokus o uplatnenie Učenia v praxi sa zaznamenáva do Knihy Života.

Hrany Agni Jógy. 1971, 167. (M.A.J.)

N.K.Rerich – Svetlo Ázie (Свет Азии, 1928)

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *